Plastforskaren Bethanie

Professor på Göteborgs universitet

Plast i naturen är ett av dagens stora globala miljöproblem. Under 2022-2023 hjälpte skolor och allmänheten över hela Sverige forskare i medborgarforskningsprojektet Plastexperimentet.

– Plast är ett bra material – lätt, formbart och hållbart. Men det är också det som gör plast problematiskt för miljön. Vi har producerat så stora mängder plast att vi inte kan hantera det. Mängden plast som produceras är vansinnig.

Det säger Bethanie Carney Almroth, professor i ekotoxikologi och zoofysiologi vid institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet. Hon är ansvarig forskare för ForskarFredags massexperimet Plastexperimentet, där skolelever och allmänheten kommer kan hjälpa forskare att öka kunskapen om hur mycket plast som finns i naturen i Sverige, var den finns och vilken typ av plast det är.

– Jag vill komma ifrån synsättet att det är individen som skräpar ner som är problemet. Problemet är systematiskt och finns på alla nivåer i samhället, säger hon.

Projektet bygger på det danska massexperimentet Plastforurening som 2019 engagerade 57 000 elever över hela Danmark, med vetenskapliga artiklar publicerade i tidskrifterna Nature och ScienceDirect. Bethanie Carney Almroths forskning handlar om effekterna av föroreningar i vattenmiljöer, med fokus på mikroplastpartiklar, kemikalier och effekter i fisk. Men problemen med plast i haven börjar på land.

– 80 procent av plasten i haven kommer från aktivitet på land. Var kommer den plasten ifrån? Det kan vi svara på i stora drag, men på detaljnivå är det svårare.

80 procent av plasten i haven kommer från aktivitet på land.

Under 2022 och 2023 ska mängden plast i naturen dokumenteras över hela Sverige. Deltagarna väljer vilken naturtyp de ska undersöka. Sedan kartläggs skräpet i ett bestämt område, skräp plockas, sorteras och vägs. Resultaten rapporteras in via webben eller en app. Elever i högstadiet och gymnasiet kan också göra en labb i skolan där de får identifiera vilken typ av plast de har hittat.

– Något som många inte vet är hur komplext plast är. När vi säger ”plast” låter det som att vi pratar om ett enda material, men det finns många olika typer av plast med olika sammansättning. Det är en anledning till varför plast är ett så omfattande problem, säger Bethanie Carney Almroth.

Bethanie Carney Almroth, Göteborgs universitet, är ansvarig forskare för Plastexperimentet. Foto: Johan Wingborg.

Vad hoppas du på att Plastexperimentet ska leda till?

– Jag hoppas att projektet kommer att ge oss ny kunskap om orsaken till att plasten hamnar i naturen; var i kedjan det brister. Med bättre kunskaper om problemet kan vi också hitta bättre lösningar, säger Bethanie Carney Almroth.

Jag hoppas att projektet kommer att ge oss ny kunskap om orsaken till att plasten hamnar i naturen; var i kedjan det brister.

Vad kommer deltagarna lära sig?

– De får lära sig om plastens effekter på miljön och hur våra beteenden och beslut i samhället påverkar miljön. De får kunskaper om problemet och kan sedan fortsätta att driva detta vidare. De får också se hur forskning går till och vara en del av ett större sammanhang.

– Många känner en stor oro idag, särskilt unga, att det är mycket i världen och samhället som går åt fel håll. Jag vill att de ska känna att de har makt att påverka, att de kan göra sina röster hörda. Här kan de delta aktivt och vara en del av lösningen och deras arbete kan påverka beslut i samhället, säger Bethanie Carney Almroth.

Många känner en stor oro idag, att det är mycket i världen och samhället som går åt fel håll. Jag vill att de ska känna att de har makt att påverka, att de kan göra sina röster hörda. Här kan de delta aktivt och vara en del av lösningen och deras arbete kan påverka beslut i samhället.


Plastexperimentet arrangeras av Göteborgs universitet, föreningen Vetenskap & Allmänhet, vetenskapsfestivalen ForskarFredag och organisationen Håll Sverige Rent. Plastexperimentet får finansiering av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa (GA No:101061464) via European Researchers’ Night och Formas kommunikationsutlysning.

PLASTEXPERIMENTET MENY

Gå med i vår Facebook-grupp för att hålla dig uppdaterad om Plastexperimentet

Se inslag om Plastexperimentet i Nyhetsmorgon nedan:

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Skarmavbild-2023-01-20-kl.-13.31.54-1024x651.png

Länk: https://tv4play.se/program/nyhetsmorgon/skolklasser-samlar-plast-till-forskning/13782895


Se inslag om Plastexperimentet från Lilla Aktuellts Youtube nedan:

5A på Byleskolan är med i ett plastexperiment, de ska samla in så mycket plast som möjligt från ett specifikt område - för att hjälpa forskare veta vilka olika typer av plastskräp det finns i olika naturtyper i Sverige.


Kontakt

ForskarFredags Massexperiment

[email protected]