Om Svinnkollen

I Svinnkollen användes artificiell intelligens och smart design för att undersöka om mer information och återkoppling kan hjälpa elever att minska sitt matsvinn i skola

I Svinnkollen hjälpte eleverna till att utveckla och använda en app för att ta reda på hur mycket mat de slängde. I det första steget (genomfördes vecka 46 2020) tränade eleverna den artificiella intelligensen i appen på att känna igen olika slags mat. I nästa steg (genomfördes vecka 47–48 2020) fotograferade eleverna sina tallrikar före och efter de hade ätit, varpå appen räknade ut hur mycket som gått till svinn. Innan lunchen fick de information om dagens meny i skolmatsalen, de olika rätternas näringsinnehåll och klimatpåverkan. Informationen hämtades från världens största databas för livsmedel, som utvecklats av företaget Consupedia i samarbete med forskare vid Högskolan Dalarna och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm.

Svinnkollen genomfördes under vecka 46–48 (9–27 november) 2020, och är ett samarbete mellan Högskolan Dalarna, Kungliga Tekniska Högskolan, företaget Consupedia och ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet. Projektet finansieras av Energimyndigheten och Consupedia.

Forskarna i projektet

Roberto Rufo Gonzalez.

Roberto Rufo Gonzalez, Consupedia

Ålder: 37
Forskar om: Hållbara beteendeförändringar
I Svinnkollen hoppas jag få veta: Vilken maträtt som är den mest hållbara att servera i svenska skolor och varför.
När jag inte forskar gillar jag att: Umgås med min papegoja och mina två miniatyråsnor samt produktutveckla och uppfinna saker!

Sverker Johansson.

Sverker Johansson, Högskolan Dalarna

Ålder: 58
Forskar om: Språkets ursprung och natur
I Svinnkollen hoppas jag få veta: Både tekniskt hur det går att göra 3D-uppskattingar från 2D-bilder, och hur väl det ”alla vet” stämmer om att barn slänger en massa skolmat.
När jag inte forskar gillar jag att: Vara med mina barn, programmera, skriva böcker, utveckla Wikipedia.

Cecilia Katzeff.

Cecilia Katzeff, Kungliga Tekniska Högskolan

Forskar om: Skärningspunkten mellan digital teknik och hållbara vanor, främst kopplat till energianvändning och matkonsumtion.
I Svinnkollen hoppas jag få veta: Hur eleverna diskuterar informationen de får från Svinnkollen och omsätter den i handling.
När jag inte forskar gillar jag att: sjunga!

Björn Hedin, Kungliga Tekniska Högskolan

Björn Hedin.

Ålder: 49
Forskar om: Hur digital teknik kan användas för att stötta privatpersoner som vill ändra sina egna beteenden som rör hållbarhet, framför allt inom mat och energianvändning.
I Svinnkollen hoppas jag få veta: Hur unga människors val av, och syn på, skolmat påverkas av att få hållbarhetsinformation om maträtterna, och hur det påverkar mängden matsvinn.
När jag inte forskar gillar jag att: Gå ut med hunden och samla på bisarra blåsinstrument.


Mediaklipp:

ForskarFredags medborgarforskningsprojekt Massexperimenten

Vetenskap & Allmänhet är medlemmar i ECSA–European Citizen Science Association för erfarenhetsutbyte om de svenska massexperimenten
Kolla även in www.medborgarforskning.se
Lär dig mer om medborgarforskning (citizen science), sök bland projekt, delta och bidra med egna kunskaper och erfarenheter.

Kontakt

ForskarFredags Massexperiment

[email protected]