Instruktioner för att boka en forskare

Skapad:

2021-08-23

Senast uppdaterad:

2022-08-09

bokningssidan visas samtliga forskare. För att begränsa urvalet utifrån ämne, språk och ort finns rullister, och för att välja digitalt/fysiskt besök och elevernas åldersspann finns rutor att bocka för. För fysiska besök gäller orten som forskaren är verksam på, om inte annat anges i forskarens personliga profil.

Det går att välja flera alternativ i rullisterna. Dessa blir då vitmarkerade. Avmarkera genom att klicka på det vitmarkerade ordet igen, till exempel om sökningen blev för snäv. Sökningen nollställs när du väljer att gå in på en forskares personliga sida.

Inne på forskarnas profilsidor ser du vilka dagar och tider de är tillgängliga. Du måste klicka dig fram till månad 9 och dag 20-24 för att se bokningsbara tider – de lediga tiderna är grönmarkerade.

I nästa steg fyller du i dina uppgifter, önskar om besöket ska vara digitalt eller på plats och väljer tid. Du måste alltid ange en starttid och en sluttid. Mötet kan vara max 90 minuter långt.

Klicka på BOKA för att skicka en förfrågan till den forskare som du och din klass vill låna.

För att bokningen ska gå igenom måste du bekräfta den via mejlet som kommer till den e-postadress du angett.

Bokningen kommer att sedan bekräftas av forskaren. Då har ni direktkontakt med varandra och kan diskutera upplägget för besöket.ForskarFredag 2022Vetenskapsfestivalen ForskarFredag skapar dialog mellan forskare och allmänhet. Delta och upptäck hur spännande forskning är. I år arrangeras ForskarFredag den 26/9- 1/10-2022 på ett 30-tal orter runt om i landet. Alltid kostnadsfritt!

ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

Medborgarforska för miljön


Kontakt

ForskarFredag

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.