Instruktioner för att boka en forskare

bokningssidan visas samtliga forskare. För att begränsa urvalet utifrån ämne, språk och ort finns rullister, och för att välja digitalt/fysiskt besök och elevernas åldersspann finns rutor att bocka för. För fysiska besök gäller orten som forskaren är verksam på, om inte annat anges i forskarens personliga profil.

Det går att välja flera alternativ i rullisterna. Dessa blir då vitmarkerade. Avmarkera genom att klicka på det vitmarkerade ordet igen, till exempel om sökningen blev för snäv. Sökningen nollställs när du väljer att gå in på en forskares personliga sida.

Inne på forskarnas profilsidor ser du vilka dagar och tider de är tillgängliga. Du måste klicka dig fram till månad 9 och dag 20-24 för att se bokningsbara tider – de lediga tiderna är grönmarkerade.

I nästa steg fyller du i dina uppgifter, önskar om besöket ska vara digitalt eller på plats och väljer tid. Du måste alltid ange en starttid och en sluttid. Mötet kan vara max 90 minuter långt.

Klicka på BOKA för att skicka en förfrågan till den forskare som du och din klass vill låna.

För att bokningen ska gå igenom måste du bekräfta den via mejlet som kommer till den e-postadress du angett.

Bokningen kommer att sedan bekräftas av forskaren. Då har ni direktkontakt med varandra och kan diskutera upplägget för besöket.


I år åker forskarna ut till länets elever

Årets ForskarFredag i Jönköpings län erbjuder skolelever besök av en forskare. Foto: Johan W Avby.

 

För länets gymnasieelever erbjuder vi i år en möjlighet att låna en forskare till sitt klassrum för en dag.

En forskare från länet besöker en klass och berättar om hur det är att arbeta som forskare, varför hen blev forskare eller om sina forskningsresultat. Syftet är att skapa en nära dialog mellan elever och forskare. Ett besök varar ca 40-60 minuter.

Anmälan om intresse är nu öppen:

Inbjudan Låna en forskare – ForskarFredag 2018


Forskare söker skolklasser i Örnsköldsvik till årets massexeperiment

Varje år genomförs ett nationellt massforskningsprojekt där elever från hela Sverige hjälper forskare att genomföra experiment och samla information. Förra året deltog fyra skolklasser från Örnsköldsvik i tepåseförsöket. Tepåsar grävdes ner och eleverna mätte sedan hur mycket av tepåsarna som brutits ned efter en tid. Syftet med försöket är ett led i att förstå hur klimatförändringarna påverkar jordens förmåga till nedbrytning och därmed vårt ekosystem. Försöket fortsätter över hela världen och resultaten kommer att tas med i en världskarta över jordens nedbrytning, som kommer att vara klar år 2019. Redan i juni 2016 kommer resultaten från Tepåseförsöket att finnas med på kartan för The Tea Bag Index på webbplatsen www.decolab.org/tbi.

tepåseförsöket

 

Missa inte chansen att delta i årets massexperiment ANSLAGSTAVLAN! Forskare söker nu elever från alla årskurser. Ni anmäler er här senast 24 augusti: forskarfredag.se/anmalan-massexperiment-2016/