Foto: Andreas Nilsson, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2678640

Välkommen tillbaka!

Under ForskarFredag i Västervik 2021 gick dagen i vattnets tecken. Forskare från Södertörns högskola/MARIS och Västerviks Museum berättade om SEASIDE, ett pågående projekt inom arkeologi och geovetenskap, både för skolklasser och allmänheten.

Nästa ForskarFredag arrangeras sista veckan i september 2022, välkommen tillbaka!

Kontakt:

Veronica Palm
[email protected]

Västerviks museum

Program 2021: