Unlocking the Value of Water

Träffa Anna Scaini, hydrolog vid Stockholms universitet. Under ForskarFredag bidrar hon med viktiga perspektiv på vatten och klimatanpassningar. Annas föredrag hålls på engelska!

Så här berättar Anna Scani om sin forskning:

“My interest in water started when I was little, dreaming of saving the Tagliamento River that flows by my village in Italy. Chasing my childhood dream has brought me to carry out research on rivers around the world, as well as mine. My line of research consists of improving the link between preserving nature and using water through a multidisciplinary approach.

The main thread of my work is the involvement of local communities to foster their role in adapting to climate change. For this reason, outreach and citizen science are the foundations of my work, and I collaborate with NGOs such as WWF Germany, CEVI, Scientists for the Balkan Rivers and the River Collective.

My contribution shares research involving opinions, values and priorities for the future of rivers and the communities that inhabit them. In this talk I will highlight how communities are key to unlock the value of water.”

Läs mer om Anna och hennes forskning

Svensk översättning:

”Mitt intresse för vatten började när jag var liten. Jag drömde om att rädda Tagliamento-floden som flyter förbi min by i Italien. Min barndomsdröm och forskningen om floder har fört mig runt Europa och över hela världen.

Min forskningsinriktning handlar om att förbättra kopplingen mellan bevarandet naturen och användandet av vatten genom en tvärvetenskaplig ansats. Den röda tråden i mitt arbete är att jag involverar lokala samhällen för att främja deras roll i att anpassa sig till klimatförändringarna.

Av denna anledning är utåtriktad verksamhet och medborgarforskning grundvalarna i mitt arbete, och jag samarbetar medorganisationer som WWF Tyskland, CEVI, Scientists for the Balkan Rivers och the River Collective.

Mina bidrag till forskningen handlar om värderingar, åsikter och prioriteringar kring floders framtid. I det här föredraget kommer jag belysa hur viktiga samhällen är för att öppna vägarna till det värdefulla vattnet.”

Tid

Fredag 29 september, kl 10:00 – 10:45

Plats

AlbaNova
Roslagstullsbacken 21
Stockholm

Följ online

Forskarsamtalet går även att följa online här.

Målgrupp

Årskurs 9 och gymnasiet

Anmälan

Du anmäler din klass via Vetenskapens hus bokningssida.

Kontakt

Elin Ottergren
Tel: 08-790 98 45
[email protected]

Arrangör

Vetenskapens hus

Läs mer om vad som händer på Vetenskapens hus under ForskarFredag!

Läs om
ForskarFredags medborgarforskning MASSEXPERIMENTEN


ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

LÅNA EN FORSKARE

Kostnadsfria besök i hela landet
i samband med ForskarFredag-veckan


Läs de senaste nyheterna som rör ForskarFredagVill du vara med på vår mejllista och få koll på allt som händer inom ForskarFredag?


Kontakt

ForskarFredag

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *