Mini-organ istället för försöksdjur

Låna forskaren Ivan till klassen!

Forskare har under lång tid använt sig av djur som en modell för människan i medicinsk forskning. Innan vi kan testa vaccin, läkemedel och behandlingar på en människa testar vi det på djur. Vanliga försöksdjur är möss, råttor och zebrafiskar. Men det utvecklas ständigt nya alternativ till djurförsöken.

Forskaren Ivan Nalvarte. Foto: Mukesh Varshney

Möss har till exempel bidragit till kunskapen vi idag har om Alzheimers sjukdom. Trots att mössens nervceller inte påverkas på samma sätt som människans, har musen fungerat som en modell med hjälp av olika mutationer.

Ivan Nalvarte är forskare på Karolinska Institutet (KI) i Stockholm. Han forskar om hjärnan och neurologiska sjukdomar. Bland annat studerar han hur könshormoner spelar in i risken för att utveckla depression och Alzheimers sjukdom.

Kan vi byta ut mössen mot odlade mänskliga celler?

Ivan använder möss i sin forskning och har många års erfarenhet av att förfina försöken så att så få djur som möjligt behöver användas. Men han arbetar också för att byta ut sina djurförsök med djurfria metoder.

Ivan och hans kollegor utvecklar så kallade organoider, som består av odlade mänskliga celler. Organoiderna kallas ibland även för mini-organ, eftersom de efterliknar funktionen hos de organ som de är en modell för. En hjärn-organoid efterliknar den mänskliga hjärnans funktioner. En lung-organoid efterliknar lungans funktioner.

Sådana här cellmodeller kan ge mer relevant kunskap om människans biologi och sjukdomstillstånd än vad försöksdjur gör. När det gäller Alzheimers sjukdom behöver forskare fortfarande studera minnesstörningar i levande möss, men med hjälp av organoider kan många delar av ett försök idag göras utan djur.

Låna Ivan till en lektion!

Under ForskarFredag-veckan kan gymnasieklasser runt om i landet träffa Ivan digitalt. Eleverna får då möjlighet att ställa frågor och lära sig mer om hur vi studerar neurologiska sjukdomar med eller utan försöksdjur. Även hur vi kan ersätta djurförsök med andra metoder och i synnerhet om organoider som ett alternativ.

Ivan vill väcka nyfikenhet och intresse för den här typen av forskning och hur vi kan modellera med celler och datorn för att få svar på olika forskningsfrågor. Han vill också skapa en större förståelse för varför vi använder försöksdjur. Ivan hoppas på ett öppet samtal med eleverna där alla perspektiv kan få plats.

Tid

Torsdagen den 28 september 2023 kl. 12.30 – 13.20 eller kl. 14.00- 14.50

Plats

Zoom, anmälan krävs för att få en länk till det digitala mötet.

Målgrupp

Gymnasiet/komvux

Kontaktperson

Lotta Waesterberg Tomassson, kommunikationsstrateg på Vetenskap & Allmänhet.

E-post: [email protected]

Arrangörer

Sveriges 3R-center är ett nationellt kunskapscentrum som arbetar för att just ersätta, minska och förfina djurförsök. Den här aktiviteten är ett samarbete mellan 3R-centret, Vetenskap & Allmänhet, vetenskapsfestivalen ForskarFredag och forskaren Ivan Nalvarte på Karolinska Institutet (KI).

Se även Sveriges 3R-centers utbildningsmaterial om djurförsök via ForskarFredags skolsida.

Anmälan

Anmälan till alla forskare som går att låna från Sveriges 3R-center görs via mejl till [email protected].

Läs om
ForskarFredags medborgarforskning MASSEXPERIMENTEN


ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

LÅNA EN FORSKARE

Kostnadsfria besök i hela landet
i samband med ForskarFredag-veckan


Läs de senaste nyheterna som rör ForskarFredagVill du vara med på vår mejllista och få koll på allt som händer inom ForskarFredag?


Kontakt

Lotta W Tomasson

[email protected]

ForskarFredag

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *