Miljömedicin för framtidens hälsa

För att vi ska kunna stoppa spridningen av giftiga metaller i vår miljö behöver vi veta hur spridningen går till och vi behöver övervaka halterna i vår miljö och bland människor. Träffa Maria Kippler, docent i miljömedicin vid Karolinska Institutet, som undersöker det tillsammans med sin forskargrupp.

. Foto: Fulvio Ciccolo/Unsplash
Maria Kippler

Metaller är grundämnen som finns naturligt i miljön. Metaller och metallföreningar används även flitigt i olika konsumentprodukter vilket har gjort att förhöjda halter cirkulerar i vårt kretslopp.

Detta gör att viss mat och även dricksvatten kan innehålla mer än vad som är bra för oss människor. Det är välkänt att höga halter av giftiga metaller i kroppen medför en ökad risk för sjukdom.

För att vi ska kunna stoppa spridningen av giftiga metaller i vår miljö behöver vi veta hur spridningen går till och vi behöver övervaka halterna i vår miljö och bland människor. Hur går detta till? Vilka metaller är giftiga och vid vilka halter? Hur påverkas min kropp av giftiga metaller? Är vissa människor mera känsliga än andra? Vad tror vi om användningen av metaller i framtiden?

Maria Kippler är docent i miljömedicin vid Karolinska Institutet, hennes forskargrupp arbetar
för att öka kunskapen om hur exponering för metaller och andra miljöföroreningar kan
påverka barns hälsa och utveckling

Läs mer om Maria Kippler och hennes forskning.

Tid

Fredag 29 september, kl 09:00 – 09:45

Plats

AlbaNova

Målgrupp

Årskurs 9 och gymnasiet

Anmälan

Du anmäler din klass via Vetenskapens hus bokningssida.

Kontakt

Elin Ottergren
Tel: 08-790 98 45
[email protected]

Arrangör

Vetenskapens hus

Läs mer om vad som händer på Vetenskapens hus under ForskarFredag!

Läs om
ForskarFredags medborgarforskning MASSEXPERIMENTEN


ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

LÅNA EN FORSKARE

Kostnadsfria besök i hela landet
i samband med ForskarFredag-veckan


Läs de senaste nyheterna som rör ForskarFredagVill du vara med på vår mejllista och få koll på allt som händer inom ForskarFredag?


Kontakt

ForskarFredag

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *