Kan älgar och tranor vara försöksdjur?

Låna forskaren Elin till klassen!

Forskare har under lång tid använt sig av olika djur som en modell för människan i medicinsk forskning. Innan vi kan testa vaccin, läkemedel och behandlingar på en människa testar vi det på djur. De vanligaste försöksdjuren är möss och fiskar, men även djur som lever i det fria kan vara försöksdjur.

Forskaren Elin Törnqvist.

Även vilda djur som älgar, vildsvin och fåglar kan vara försöksdjur. De blir försöksdjur när vi studerar dem för att få mer kunskap om djurarten i sig. Det kan handla om att övervaka djur med hjälp av en sändare, att ringmärka fåglar eller att spåra och studera allvarliga smittsamma djursjukdomar, så kallade epizootier.                     

Även allmänheten kan bidra till den här typen av forskning. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är en statlig myndighet som följer riskerna för spridning av smittsamma djursjukdomar i Sverige. Om du hittar ett dött, sjukt eller skadat vilt djur ska du rapportera det till SVA och du bidrar på så sätt till en ökad kunskap i samhället.

Låna forskaren Elin till klassen!

Elin Törnqvist är veterinär och forskare. Hon arbetar på SVA och har lång erfarenhet av att arbeta med olika slags försöksdjur, både inom medicinsk och veterinärmedicinsk forskning.

Elin har i hela sitt yrkesliv arbetat för att minska och ersätta djurförsöken så långt som möjligt. Nya metoder utvecklas hela tiden och samhället kan ersätta fler och fler djurförsök eller åtminstone göra dem mer skonsamma för djuren.

Lärare kan nu boka in Elin digitalt under ForskarFredag-veckan till sina klasser. Eleverna får lära sig mer om försöksdjur, forskning på vilda djur, smittsamma djursjukdomar och hur man kan ersätta djurförsöken med andra metoder. De får även lära sig hur vi som medborgare kan bidra till kunskap och forskning.

Elin hoppas öka kunskapen om forskning med och utan djurmodeller – och vill ha ett öppet samtal med eleverna där alla perspektiv på den här frågan kan komma fram.

Tid

Tisdagen den 26 september 2023 kl. 13.00 – 13.50 eller kl. 14.30- 15.20

Plats

Zoom, anmälan krävs för att få en länk till det digitala mötet.

Målgrupp

Gymnasie/komvux

Kontaktperson

Lotta Waesterberg Tomassson, kommunikationsstrateg på Vetenskap & Allmänhet.

E-post: [email protected]

Arrangörer

Sveriges 3R-center är ett nationellt kunskapscentrum som arbetar för att just ersätta, minska och förfina djurförsök. Den här aktiviteten är ett samarbete mellan 3R-centret, Vetenskap & Allmänhet, vetenskapsfestivalen ForskarFredag och veterinären och forskaren Elin Törnqvist på Statens veterinärmedicinska anstalt.

Se även Sveriges 3R-centers utbildningsmaterial om djurförsök via ForskarFredags skolsida.

Anmälan

Anmälan till alla forskare som går att låna från Sveriges 3R-center görs via mejl till [email protected].

ForskarFredag arrangeras
den 25-30 september

Gratis aktiviteter runt om i Sverige och online


ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!


Läs de senaste nyheterna som rör ForskarFredagVill du vara med på vår mejllista och få koll på allt som händer inom ForskarFredag?


Kontakt

Lotta W Tomasson

[email protected]

ForskarFredag

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *