Hälso- och miljörisker med kemikalier

Varför kan kemikalier vara ett problem? Hur kan dess farliga egenskaper samt ökad användning leda till negativa effekter hos människor eller i miljön?

Foto: Louis Reed/Unsplash
Marlene Ågerstrand

Forskning kan bidra till att minska riskerna med kemikalier. I det här föredraget vill vi inspirera till diskussion och dialog kring detta ämne.

Marlene Ågerstrand forskar om riskbedömning och riskhantering av kemikalier på Stockholms universitet. Hennes forskning syftar till att stärka skyddet för människor och miljön från farliga kemikalier. Detta genom förbättrad användning av vetenskapliga studier när beslut fattas och stärkt lagstiftning.

Läs mer om Marlene och hennes forskning.

Tid

Fredag 29 september, kl 10:30 – 11:15

Plats

AlbaNova

Målgrupp

Årskurs 9 och gymnasiet

Anmälan

Du anmäler din klass via Vetenskapens hus bokningssida.

Kontakt

Elin Ottergren
Tel: 08-790 98 45
[email protected]

Arrangör

Vetenskapens hus

Läs mer om vad som händer på Vetenskapens hus under ForskarFredag!

Läs om
ForskarFredags medborgarforskning MASSEXPERIMENTEN


ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

LÅNA EN FORSKARE

Kostnadsfria besök i hela landet
i samband med ForskarFredag-veckan


Läs de senaste nyheterna som rör ForskarFredagVill du vara med på vår mejllista och få koll på allt som händer inom ForskarFredag?


Kontakt

ForskarFredag

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *