Nyckelpigor och nyhetsgranskning – forskningen förs framåt av flitiga skolelever

Förra året fick forskare förstärkning av tusentals svenska skolelever. En del tog kort på nyckelpigor i massexperimentet Nyckelpigeförsöket, andra hjälpte till att granska politiska nyheter i Nyhetsvärderaren Valspecial. Nu kommer resultaten i två populärvetenskapliga rapporter.

– Det är väldigt olika områden och uppgifter som eleverna har arbetat med. Men en sak är säker, utan deras hjälp hade forskarna aldrig kunnat få in så mycket data, säger Martin Bergman, utredare vid Vetenskap & Allmänhet, och projektledare för Nyckelpigeförsöket.

Artificiell intelligens i mångfaldens tjänst

Förra sommaren gav sig tusentals elever, lärare och andra naturintresserade ut för att fotografera nyckelpigor i ForskarFredags massexperiment Nyckelpigeförsöket. Bilderna skulle användas för att träna en robot att känna igen Sveriges 69 arter av nyckelpiga. Totalt fick forskarna in över 5 000 bilder, från Skåne i söder till Norrbotten i norr. Bilderna innehöll trettio olika arter, men hela tre av fyra bilder var på arten sjuprickig nyckelpiga. Ett intressant resultat är att den nya svenska arten harlekinpiga var en av de vanligaste arterna på bilderna.

– Eleverna gjorde en otrolig insats. För att få till en fulltränad robot skulle det behövas många fler bilder på många fler arter än vi lyckades hitta. Men det är ett gott steg på vägen, och forskarna fick också ny och viktig kunskap om var olika arter av nyckelpiga finns, säger Martin Bergman.

Politiska nyheter synades i Nyhetsvärderaren Valspecial

Inför valet 2018 hjälpte gymnasieelever forskare att granska vilka politiska nyheter som rör sig i ungas nyhetsflöden, och hur trovärdiga dessa nyheter är. Resultaten visar att elevernas nyheter främst kom från traditionella medier. Aftonbladet var den vanligaste nyhetskällan, medan SVT:s nyheter bedömdes ha högst trovärdighet. De valfrågor som eleverna tyckte var viktigast var sjukvård, miljö och utbildning.

– Våra resultat tyder på att ungdomar både använder och har förtroende för traditionella nyhetsmedier, vilket är lite på tvärs med vad som ofta påstås när man diskuterar ungas medievanor, säger Göran Svensson, forskare i medie- och kommunikationsvetenskap vid Uppsala universitet och en av författarna till rapporten.

Nyckelpigeförsöket är ett samarbete mellan Naturhistoriska riksmuseet, företaget Savantic och Vetenskap & Allmänhet, och arrangerades som en del av ForskarFredag, Sveriges mest spridda vetenskapsfestival. Läs Nyckelpigeförsökets rapport här!

Här finns också en interaktiv Sverigekarta där ni kan zooma in och se exakt var de olika bilderna är tagna och var de olika arterna observerades.

Nyhetsvärderaren Valspecial var en del av projektet Nyhetsvärderaren, där Uppsala universitet, RISE Research Institutes of Sweden och Vetenskap & Allmänhet samarbetar sedan 2017. Läs rapporten från Nyhetsvärderaren Valspecial här!


Lägg till en kommentar