Se resultaten komma in i realtid! Du kan ta del av de data som samlas in i Bostadsförsöket i vår databas. Där kan man både se resultaten från mätningarna vartefter de samlas in och se hur din egen mätning bidrar till helheten. Man kan även ta del av resultaten efter det att datainsamlingen är avslutad.

 


Bostadsförsöket-meny: Start | Om Bostadsförsöket | Instruktioner | För lärare | Databas med resultat


I databasen kan du se resultaten för hela Sverige, se röd pil i skärmdumpen nedan,. Du kan även filtrera resultaten på kommun, STEG 1, typ av bostad STEG 2, och bostadens ålder, STEG 3, och baserat på dina val få fram de vanligaste miljöhindren i de undersökta bostäderna.

Bild av webbsidan för Bostadsförsökets databas.
Skärmdump av Bostadsförsökets databas där du ser antal rapporter som kommit in och även sortera ut resultat utefter, kommun, typ av bostad eller ålder på bostäderna.

Utefter de val du gjort ser du även hur många som har rapporterat och vilken åldersgrupp de tillhör, se nedan.

Bild av webbsidan för Bostadsförsökets databas som visar åldersgrupper på de deltagande medborgarforskarna.
Skärmdump av Bostadsförsökets databas där kan du se vilka åldersgrupper deltagarna i ditt urval tillhör och de vanligaste miljöhindren i de valda bostäderna.

En viktig funktion på sidan är att du också kan få reda på vilka miljöhinder som skapar mest tillgänglighetsproblem för individer med olika typer och kombinationer av funktionsnedsättningar, i det vi kallar funktionsprofiler.

Dessa analyser bygger på principen att olika slags miljöhinder skapar tillgänglighetsproblem för olika individer. En trappa är inget problem att använda för den som är frisk och enkelt kan röra på sig, medan den blir ett tillgänglighetsproblem för den som har nedsatt rörelseförmåga.

I databasen kan man välja mellan fyra olika kombinationer av funktionsnedsättningar, se nedan, som är vanliga när man åldras och se vilka miljöhinder som skapar mest tillgänglighetsproblem för respektive kombination.

Fyra olika funktionsprofiler

De fyra olika kombinationer av funktionsnedsättningar som är vanliga när man åldras. I databasen kan du sortera och se vilka miljöhinder som skapar mest tillgänglighetsproblem för respektive kombination.

Populärvetenskaplig slutrapport

När datainsamlingen är avslutad 31 oktober 2021 kommer forskarna att analysera all data som kommit in i Bostadsförsökets app och dra slutsatser baserat på vad resultaten visar. Detta kommer presenteras i en slutrapport som kommer att publiceras under våren 2022.

Anmäl ert deltagande

Anmälan gör att vi kan meddelar dig när det finns mer information och instruktioner på plats och även skicka dig den populärvetenskapliga rapporten i efterhand!