Karin Isaksson

Människa/natur – var går gränsen?

✓ På plats

✓ Online

✓ Åk 4-6

✓ Åk 7-9

✓ Gymnasiet

✓ Arbetsplats/
organisation

✓ Svenska

✓ Engelska

✓ Utbildning för hållbarhet

Jag heter Karin och jobbar som doktorand vid Högskolan Dalarna. Jag har jobbat som lärare i hela mitt liv och ska nu forska om utomhusundervisning i ämnet idrott och hälsa. Jag är intresserad av hur gränsen mellan människa och natur formas, och vilka konsekvenser det får för framtiden. Om det ens finns någon gräns…? Kanske är vi människor mer sammanflätade med vår omgivning än vi tror?

I mitt avhandlingsprojekt kommer jag att delta i utomhusundervisning och undersöka hur människokroppar möter andra kroppar som snö, stenar, mygg eller mossa. Tillsammans med lärare och elever vill jag också utforska hur utomhusundervisningen kan utformas för att bidra till en större medvetenhet om hur allt på jorden hänger ihop och en större ödmjukhet inför de varelser vi delar den med.

Kort om Karin Isaksson

Ålder: 43
Familj:
 Man, hund och katt
Fritidsintressen:
Odling, bärplockning och friluftsliv
Därför forskar jag: För att det är så spännande!

Praktisk information

Idrott och hälsa är skolämnet jag kommer att undersöka, men mitt forskningsintresse är relevant för alla då det berör skolans övergripande hållbarhetsuppdrag.

Om besöket är på plats kan jag komma till

Västerdalarna, Falun/Borlänge-området, Siljansområdet


Högskolan i Dalarna

Institutionen för lärarutbildning

Läs mer om min forskning


Bokningen har stängt för denna omgång

Anmäl dig till ForskarFredags mejllista om du vill ha information inför nästa låneperiod.


ForskarFredag arrangeras
den 25-30 september

Gratis aktiviteter runt om i Sverige och online


ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!


Läs de senaste nyheterna som rör ForskarFredagVill du vara med på vår mejllista och få koll på allt som händer inom ForskarFredag?


Kontakt

ForskarFredag

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *