Jenny Hagenblad

studerar de odlade växterna

Kulturväxternas evolution

✓ På plats

✓ Online

✓ Åk 7-9

✓ Gymnasiet

✓ Svenska

✓ Engelska

✓ Genetik

✓ Evolution

I min forskning studerar jag de odlade växterna, kulturväxterna, för att förstå hur de spritt sig över världen och hur de genom människans och det naturliga urvalet anpassat sig till människans behov och odlingsförhållande på olika platser. Med genetiska studier av nutida, historiska och arkeologiska växtmaterial undersöker jag kulturväxternas evolutionära resa från sina vilda förfäder fram till dagens högavkastande monokulturer.


Om besöket är på plats kan jag komma till:

I första hand Linköping

Linköpings universitet

Institutionen för Fysik, Kemi och Biologi

Läs mer om min forskning


Lediga tider för Jenny Hagenblad

Inga tillgängliga tider


Läs de senaste nyheterna som rör ForskarFredag


ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

Vill du vara med på vår mejllista och få koll på allt som händer inom ForskarFredag?
Kontakt

ForskarFredag

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.