Daniel Ekwall

Gods för miljarder blir stulet varje år – hur kan man förhindra det?

✓ På plats

✓ Digitalt

✓ Åk f-3

✓ Åk 4-6

✓ Åk 7-9

✓ Gymnasiet

✓ Svenska

✓ Engelska

✓ Transport-
säkerhet

✓ Logistik

Varje år stjäls det gods under transport inom EU för ett värde på över 80 miljarder euro. Till detta kommer alla övriga kostnader kopplat till risker, stölder och sabotage mot transport och godsflöden. Min bakgrund som koncernsäkerhetschef på DB Schenker har tillsammans med min forskning inom området gjort mig till en av de ledande forskarna inom Europa på tranportsäkerhet. Det intressanta med området är dess fulla kompexitet där geografiska skillnader tillsammans med marknadstrender och teknikutveckling leder till förändring i vad, när och hur produkter stjäls.

Inom den textila delen av min forskning har jag, tillsammans med mina doktorander, fokuserat på spårbarhet inom textila försörjningskedjor, re-design samt närproduktion av kläder.

Det är viktigt som forskare att vara nyfiken, envis samt sökande på samma gång. Som forskare fokuserar man gärna på ett problem genom att vrida och vända på det på alla tänkbara sätt för att hitta bästa sätt att analysera både problemet självt men även hur det samspelar med omgivningen.


Praktisk information

Vid på plats-besök kan jag besöka Borås med omnejd.


Högskolan i Borås

Läs mer om min forskning


Bokningen öppnar den 15 augusti

Skriv gärna upp dig på ForskarFredags mejllista för att bli informerad när bokningen öppnat.

ForskarFredag 2022Vetenskapsfestivalen ForskarFredag skapar dialog mellan forskare och allmänhet. Delta och upptäck hur spännande forskning är. I år arrangeras ForskarFredag den 26/9- 1/10-2022 på ett 30-tal orter runt om i landet. Alltid kostnadsfritt!

ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

Medborgarforska för miljön

Kontakt

ForskarFredag

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.