Hur ska vi människor leva och forma våra samhällen på ett sätt som värnar om människor, djur, natur och jordens resurser?

Hur bekämpar vi klimatförändringarna, hur tar vi hand om våra hav och hur värnar vi en biologisk mångfald? Hur skapar vi en mer jämställd, fredlig, miljövänlig och rättvis värld för alla?

Varje dag arbetar forskare inom många olika vetenskapliga områden för att hitta lösningar som bidrar till en mer hållbar värld. På ForskarFredag den 23-29 november 2020 kan du träffa några av dem!

ForskarFredag skapar mötesplatser för forskare och allmänheten över hela landet. Lär dig mer om aktuell forskning nära dig, hur forskning bedrivs och hur det egentligen är att vara forskare. I år sker de flesta aktiviteter i digitalt format.

Hitta din aktivitet i ForskarFredags program!

Välkommen!

Frågor? Hör av dig till [email protected].