ForskarFredag äger rum den sista fredagen i september varje år och behöver forskare som med inspirerande och intresseväckande aktiviteter kan visa hur spännande och kul forskning är.

På ForskarFredag får du som forskare tillfälle att berätta om din forskning i dialog med allmänheten tillsammans med forskare över hela Europa på samma dag. I filmen ovan berättar bland andra Vetenskapsrådets generaldirektör varför du som forskare ska vara med i Sveriges mest spridda forskarfest!

Genom direktkontakt med forskare får ForskarFredags besökare en mer realistisk bild av vad en forskare är och gör, och vad det innebär att forska. Forskare är trots allt vanliga människor med ovanligt spännande jobb.

Att medverka ger dig möjlighet att visa upp din forskning och att få samtala om den med allmänheten. Sådan dialog kan bidra till nya perspektiv och idéer. Du utformar din aktivitet i dialog med arrangören av ForskarFredag. Låt dig lånas ut till en nyfiken skolklass under en timme, ta med dig föremål från din vardag, erbjud besökare att prova din utrustning eller genomföra ett experiment, anordna en vandring eller ett cafésamtal med kaffe och bullar.

Välkommen att ta kontakt med någon av de lokala arrangörerna runt om i landet för mer information.

Instruktioner till medverkande forskare på ForskarFredag finns här.

 

Fler resurser för dig som forskare: