Vetenskapsfestivalen ForskarFredag äger rum den sista veckan i september varje år. Vill du berätta om din forskning, berätta om din vardag och hur din väg till en forskarkarriär såg ut? Välkommen att delta!

På ForskarFredag får du som doktorand eller disputerad forskare tillfälle att berätta om din forskning i dialog med besökare i alla åldrar. Alla forskningsområden är välkomna!

Evenemanget är en del av den europeiska vetenskapsfestivalen European Researchers’ Night, med aktiviteter i över 370 städer över hela Europa och med över 33 500 forskare. I Sverige medverkar ca 550 forskare varje år.

Att medverka i ForskarFredag ger dig möjlighet att visa upp din forskning och att berätta om din forskning för någon som inte är forskare, vilket är en erfarenhet som kan komma till nytta genom hela karriären. Du får också nya perspektiv och idéer på det du arbetar med i dialogen med besökarna.

Framför allt bidrar du till att utmana stereotypa fördomar om forskare, ge unga nya förebilder, inspirera till högre studier och visa att en forskarkarriär är möjlig!

Du utformar din aktivitet i dialog med din lokala arrangör. Det kan handla om att stå vid ett bord på en mässa en eftermiddag, visa upp din arbetsplats för en grupp skolelever, ta med besökare ut på en vandring eller exkursion, experimentera tillsammans med barnfamiljer, eller leda ett spel eller en workshop.

Du kan också låta dig lånas ut till en nyfiken skolklass genom ”Låna en forskare”, ett mycket populärt inslag under ForskarFredag!

Välkommen att ta kontakt med din lokala arrangör för mer information, eller föreslå för din organisation att ni ska arrangera en aktivitet själva.

Fler tips och råd för dig som medverkar i ForskarFredag finns här.

Fler resurser för dig som forskare: