Vetenskapsfestivalen ForskarFredag äger rum den sista fredagen och lördagen i september varje år och behöver forskare som med inspirerande och intresseväckande aktiviteter kan visa hur spännande och roligt forskning är.

På ForskarFredag får du som forskare tillfälle att berätta om din forskning i dialog med besökarna. Liknande aktiviteter arrangeras i över 370 städer över hela Europa samtidigt. I filmen ovan berättar bland andra Vetenskapsrådets generaldirektör varför du som forskare ska vara med i Sveriges mest spridda vetenskapsfestival!

Att medverka ger dig möjlighet att visa upp din forskning och att få samtala om den med allmänheten. Sådan dialog kan bidra till nya perspektiv och idéer. Du utformar din aktivitet i dialog med din lokala arrangör. Vill du ta initiativ till en aktivitet själv? Läs mer här!

Låt dig lånas ut till en nyfiken skolklass under en timme, ta med dig föremål från din vardag, erbjud besökare att prova din utrustning eller genomföra ett experiment, anordna en vandring eller ett cafésamtal med kaffe och bullar.

Välkommen att ta kontakt med någon av de lokala arrangörerna runt om i landet för mer information.

Instruktioner till medverkande forskare på ForskarFredag finns här.

Fler resurser för dig som forskare: