Expedition Mars

Expedition Mars är ett interaktivt uppdrag att landa en sond på Mars för att söka efter spår av liv. För att kunna välja rätt landningsplats ges bakgrundskunskap om universums utveckling, vatten i solsystemet, djupbiosfäriskt liv och Mars historia.

Utforska Mars i en interaktiv övning! Foto: Naturhistoriska riksmuseet

Ämnen: NO, biologi, kemi, fysik
Typ av material: Digitalt escape room
Tidsåtgång: ca 40 min (4×10 min)

Expedition Mars är utvecklat i nära samarbete med forskare vid Naturhistoriska riksmuseet och Stockholms Universitet. Bland andra Magnus Ivarsson, som hjälpte NASA att utvärdera landningsplatser inför Mars2020-sonden.

Expedition Mars består av fem avsnitt. De tre första avsnitten avslutas med att man listar ut ett lösenord, som låser upp nästa avsnitt.

Varje avsnitt länkar vidare till nästa och det går bra att köra hela Expedition Mars vid ett tillfälle. Det går också att avbryta efter vilket avsnitt som helst och fortsätta med följande avsnitt vid ett annat tillfälle. Så länge man kommer ihåg det senaste lösenordet!

Expedition Mars görs direkt i webbläsaren, ingen nedladdning eller inloggning behövs. Görs helst på dator eller surfplatta. Rekommenderade webbläsare för dator är Chrome och Firefox. För att Safari ska fungera krävs extra länkar, de finns här!

Dokument och länk

Materialet är en del av Naturhistoriska riksmuseets skolmaterial.


Naturhistoriska riksmuseet är en statlig myndighet och Sveriges största museum. Vi vill öka kunskapen om naturen och inspirera till ansvar för vår värld. Det är därför vi forskar och sprider kunskap och upplevelser. När det leder till fascination och livslångt engagemang har vi lyckats.

Lägg till en kommentar