ForskarFredag 2021 – slutrapport

Skapad:

2022-01-27

Senast uppdaterad:

2022-08-30

I denna slutrapport finns en sammanfattning av ForskarFredag 2021 som arrangerades på 25 orter i hela Sverige den 20 – 26 september.

Vetenskapsfestivalen ForskarFredag 2021 genomfördes med stöd av AFA FörsäkringCarl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig ForskningIKEM – Innovations- och kemiindustrierna i SverigeJernkontoretKungl. Patriotiska SällskapetKungl. VitterhetsakademienNaturvetarnaSULF – Sveriges universitetslärare och forskareSveriges IngenjörerVetenskapsrådetVinnova, och Wenner-Gren Stiftelserna, Åforsk stiftelsen samt EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020 genom Marie Sklodowska-Curie Actions, GA No 101036119.


För att se rapporten på helsida klicka här.

VA-rapport 2022:1


Författare: Julia Brink, Vendela Kjerner Vetenskap & Allmänhet.

Publicerad: Januari 2022

Antal sidor: 6


Läs de senaste nyheterna som rör ForskarFredag


ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

Vill du vara med på vår mejllista och få koll på allt som händer inom ForskarFredag?
Kontakt

ForskarFredag

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.