ForskarFredag 2021 – slutrapport

Skapad:

2022-01-27

Senast uppdaterad:

2022-06-02

I denna slutrapport finns en sammanfattning av ForskarFredag 2021 som arrangerades på 25 orter i hela Sverige den 20 – 26 september.

Vetenskapsfestivalen ForskarFredag 2021 genomfördes med stöd av AFA FörsäkringCarl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig ForskningIKEM – Innovations- och kemiindustrierna i SverigeJernkontoretKungl. Patriotiska SällskapetKungl. VitterhetsakademienNaturvetarnaSULF – Sveriges universitetslärare och forskareSveriges IngenjörerVetenskapsrådetVinnova, och Wenner-Gren Stiftelserna, Åforsk stiftelsen samt EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020 genom Marie Sklodowska-Curie Actions, GA No 101036119.


För att se rapporten på helsida klicka här.

Rapport 2022:1

Författare: Julia Brink, Vendela Kjerner Vetenskap & Allmänhet.

Publicerad: Januari 2022

Antal sidor: 6

ForskarFredag 2022Vetenskapsfestivalen ForskarFredag skapar dialog mellan forskare och allmänhet. Delta och upptäck hur spännande forskning är. I år arrangeras ForskarFredag den 26/9- 1/10-2022 på ett 30-tal orter runt om i landet. Alltid kostnadsfritt!

ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

Medborgarforska för miljön

Kontakt

ForskarFredag

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.