Barns höstbilder kartlägger klimatförändringar

Skapad:

2013-05-20

Senast uppdaterad:

2022-06-21Pressmeddelande 130520

Gör klimatförändringarna att höstlöven kommer senare? Nu ska skolelever från hela landet hjälpa forskarna att kartlägga hur klimatet påverkar växtsäsongen och hur hösten utvecklas. Massexperimentet är en del av vetenskapsfesten ForskarFredag.

Experimentet kallat Höstförsöket ska lägga grunden för ökad kunskap om hur klimatet påverkar och förändrar säsongerna. Elever i landets skolor tar under september-oktober höstbilder och rapporterar till forskarna, som hoppas få svar på frågor som: Påverkas lövträd olika av ett förändrat klimat? Hur skiljer det sig åt mellan olika delar av landet? Finns det höst-gener? Hur kan vi använda satelliter för att följa höstens utveckling?

Massexperimentet går ut på att dokumentera utvecklingen av höstlöv. Eleverna väljer själva lövträd och rapporterar deras status. Bilder och rapporter analyseras sedan av forskarna. Huvudansvarig är Kjell Bolmgren, växtekolog vid Sveriges lantbruksuniversitet, som undersöker klimatförändringens effekter på olika arter genom att jämföra elevernas data med historiska data.

– Det är lika viktigt att förstå hur hösttecknen påverkas som vårtecknen, men vi har alldeles för lite data om hösten. Därför är det en enastående möjlighet att få samarbeta med elever i hela landet på detta sätt, säger Kjell Bolmgren, som utformat Höstförsöket i samarbete med Vetenskap & Allmänhet, VA.

Eleverna ges möjlighet att arbeta tillsammans med ytterligare två forskargrupper. Stefan Jansson, växtgenetiker vid Umeå universitet, kommer att analysera höstlövsutveckling kopplat till gener hos asp, medan Lars Eklundh, naturgeograf vid Lunds universitet, tolkar höstlövsutvecklingen i satellitbilder med hjälp av elevernas data.

Det är femte året som vetenskapsfesten ForskarFredag genomför massexperiment där skolelever samlar in data. Alla skolor i Sverige och elever i alla åldrar är välkomna att medverka. Deltagande är kostnadsfritt. Resultaten och slutsatser publiceras i början av 2014.

– Utöver ökad kunskap om klimatfrågan hoppas vi att Höstförsöket ger eleverna inblick i hur forskning går till och gör dem nyfikna på forskaryrket, säger Cissi Billgren Askwall, generalsekreterare vid Vetenskap & Allmänhet, som samordnar ForskarFredag.

Den 27 september kan man på 27 orter runtom i Sverige prova på forskning, experimentera, undersöka och träffa forskare. Barn och unga är en särskilt viktig målgrupp men ForskarFredag är öppet för alla.
EU-kommissionen har utlyst fjärde fredagen i september till Researchers’ Night över hela Europa. Den svenska delen kallas ForskarFredag. Evenemangen genomförs med stöd av EU-kommissionen, Vetenskapsrådet och VINNOVA. Syftet är att visa att forskning är vardagsnära och att forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb.

Mer information och pressbilder finns på www.forskarfredag.se, eller kontakta:
Lotta Tomasson, Vetenskap & Allmänhet, projektledare ForskarFredag Sverige, 070-728 97 20, [email protected]
Kjell Bolmgren, forskare vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, 0730-67 03 65, [email protected]


ForskarFredag arrangeras
den 25-30 september

Gratis aktiviteter runt om i Sverige och online


ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!


Läs de senaste nyheterna som rör ForskarFredagVill du vara med på vår mejllista och få koll på allt som händer inom ForskarFredag?Kontakt

ForskarFredag

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *