Barns bildberättelser visar riskfyllda miljöer

Skapad:

2013-03-18

Senast uppdaterad:

2022-06-21Risker för barn finns framför allt i trafiken, byggnader, naturen, hemmet och på skolgården. Det står klart när bilder från barn i hela landet analyserats.
– De unga är mycket skickliga på att upptäcka risker i vardagsmiljön, säger forskaren Erika Wall.
Projektet genomfördes under ForskarFredag 2012 i samverkan med Vetenskap & Allmänhet, VA, och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Forskaren Erika Wall är sociolog, verksam vid Risk- och krisforskningscentrum på Mittuniversitetet. Hon har kategoriserat mer än 700 bilder och illustrationer med vidhängande förklaringar, från ungdomar i hela Sverige.

– Många risker förknippas med trafik och bebyggelse, men också naturens oberäknelighet har lyfts fram som en risk, säger Erika Wall.

Fem huvudsakliga riskmiljöer har utkristalliserats; i trafiken, byggnader, naturen, hemmet och på skolgården tror sig de unga ha störst risk att skada sig.

– Mest förvånande är det stora utrymme olika typer av trappor fått, de kan vara hala på grund av material eller väder och innebära fara vid trängsel och brådska, fortsätter Wall.

I trafiken är det bland annat avsaknad av övergångsställen, förare som pratar i mobilen och fortkörning som skrämmer. Byggnader har förutom farliga trappor även tak och fönster med fallrisk. I naturen anges halka och så nämns även att miljöförstöringen kan orsaka skador.

På skolgården är det gungor, plank, staket och möbler som innebär risker. När det gäller hemmet visar fotografierna sådant som levande ljus, vassa knivar och eluttag men vassa hörn och hushållsmaskiner ses också som risker.
Förutom inom de fem huvudområdena är det även exempelvis mörka gångbanor, ensamhet och dålig mat som illustrerats.

Studien visar att de unga uppfattar risken som större när det gäller sådant som man ofrivilligt utsätts för, som trafiken, än det man gör frivilligt, som fritidsaktiviteter.

VA skötte det praktiska genomförandet av massexperimentet medan MSB ansvarade för datainsamlingen genom webbplatsen Dinsäkerhet.se.

– Att som forskare få arbeta i praktisk samverkan har varit otroligt givande! Här ingår forskningskommunikation och spridning av resultat vilket gör relevansen för forskningen mycket tydlig, säger Erika Wall.

Det mest komplicerade var förfarandet med samtycke från föräldrar och barn för att få använda uppgifterna. Det gjorde att det var många fler som anmälde att de ville delta än som faktiskt lämnade in material.

– Roligast har varit att få möta alla dessa barns och ungdomars personliga visuella uttryck för vad just de upplever som allvarliga risker i den egna vardagen, säger Erika Wall.

Några av barnens bilder kommer att visas i samband med utställningen Riskcenter på Arkitekturmuseet i Stockholm den 21 mars till 5 maj 2013.

– Tack vare alla elevers och lärares medverkan har forskningen gått framåt och olyckor bland unga kan förebyggas. Vi hoppas också att medverkan i ett forskningsprojekt kan öka ungas intresse och förståelse för vad forskning är och innebär, säger Karin Larsdotter, projektledare vid VA.

Rapport: Riskbilden – hur barn och ungdomar ser på risker i vardagen
Fler bilder som barn och unga fotograferat i forskningsstudien Riskbilden
Mer om massexperimentet
Utbildningsmaterial för lärare och elever som vill arbeta med risk och säkerhet


Läs om
ForskarFredags medborgarforskning MASSEXPERIMENTEN


ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

LÅNA EN FORSKARE

Kostnadsfria besök i hela landet
i samband med ForskarFredag-veckan


Läs de senaste nyheterna som rör ForskarFredagVill du vara med på vår mejllista och få koll på allt som händer inom ForskarFredag?Kontakt

ForskarFredag

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *