ForskarFredag och Forskar Grand Prix – välkommen som arrangör!

Skapad:

2015-02-05

Senast uppdaterad:

2024-04-25

Sista veckan i september har utlysts som Researchers’ Night av EU-kommissionen. Runt om i hela Europa erbjuds tusentals aktiviteter som ska visa hur spännande, kul och vardagsnära forskning är. Välkommen att vara med som arrangör av årets upplaga av vetenskapsfestivalen European Researchers’ Night – på svenska kallad ForskarFredag!

FF2012

Syftet med ForskarFredag är att öka intresset för högre utbildning och forskning, liksom att väcka nyfikenhet och öka förståelsen för hur forskare arbetar. Evenemangen brukar ha ett varierat utbud av samtal och aktiviteter som är lättsamma, okonventionella och har interaktiva och experimentella inslag. Målgruppen är den breda allmänheten, inte minst barn och unga. Alla aktiviteter bör vara gratis för besökarna.

Förra året anordnades ForskarFredag på 26 orter från Luleå i norr till Lund i söder. Dessutom arrangerades fyra regionala Forskar Grand Prix-tävlingar som en del av ForskarFredag, där forskare tävlade om att göra den bästa presentationen av sin forskning på bara fyra minuter. Vinnarna möttes i en nationell final i Stockholm arrangerad av Vetenskap & Allmänhet, VA, och de fyra forskningsråden Vetenskapsrådet, VINNOVA, Formas och Forte. Mer om tävlingen finns att läsa HÄR.

Vi inbjuder nya och tidigare arrangörer att medverka i årets ForskarFredag och/eller att arrangera en deltävling av Forskar Grand Prix. Varje arrangör anordnar sina egna lokala aktiviteter. VA söker medel för samordning, står för nationell marknadsföring, koordinerar ett massexperiment för skolelever runt om i Sverige och anordnar avstämnings- och nätverksmöten för alla arrangörer – precis som tidigare år.

ForskarFredag har arrangerats i Sverige sedan 2006 och har växt mycket i omfattning sedan dess. Det nationella samarbetet och erfarenhetsutbytet är uppskattat bland de högskolor, institut, kommuner, landsting, regionförbund, museer och science centres som är lokala arrangörer.

ForskarFredag finansieras av ett flertal svenska organisationer och fonder, liksom av EU-kommissionen. Vetenskapsrådet och VINNOVA har samarbetat med VA alltsedan starten så att VA kunnat koordinera de svenska evenemangen och utarbeta en ansökan om EU-bidrag för genomförandet. Detta samarbete fortsätter även i år.

För att anmäla intresse om medverkan som arrangör och för ytterligare upplysningar, kontakta Julia Brink, projektledare på VA, [email protected]

Varmt välkommen att medverka i Sveriges mest spridda forskningsfest och forskartävling!

Kontakt

ForskarFredag

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *