ForskarFredag och Forskar Grand Prix 2015 – välkommen som arrangör!

Skapad:

2015-02-05

Senast uppdaterad:

2022-09-13

Sista fredagen i september 2015 har utlysts som Researchers’ Night av EU-kommissionen. Runt om i hela Europa erbjuds tusentals aktiviteter som ska visa hur spännande, kul och vardagsnära forskning är. Välkommen att vara med som arrangör av årets upplaga av vetenskapsfesten Researchers’ Night – på svenska kallad ForskarFredag!

FF2012

Syftet med ForskarFredag är att öka intresset för högre utbildning och forskning, liksom att väcka nyfikenhet och öka förståelsen för hur forskare arbetar. Evenemangen brukar ha ett varierat utbud av samtal och aktiviteter som är lättsamma, okonventionella och har interaktiva och experimentella inslag. Målgruppen är den breda allmänheten, inte minst barn och unga. Alla aktiviteter bör vara gratis för besökarna.

Förra året anordnades ForskarFredag på 23 orter från Skellefteå i norr till Lund i söder. Dessutom arrangerades nio regionala Forskar Grand Prix-tävlingar som en del av ForskarFredag, där ett 60-tal forskare tävlade om att göra den bästa presentationen av sin forskning på bara fyra minuter. Vinnarna möttes i en nationell final i Stockholm arrangerad av Vetenskap & Allmänhet, VA, och de fyra forskningsråden Vetenskapsrådet, VINNOVA, Formas och Forte. Mer om tävlingen finns att läsa HÄR.

Vi inbjuder nya och tidigare arrangörer att medverka den 25 september i 2015 års ForskarFredag och/eller att arrangera en deltävling av Forskar Grand Prix. Varje arrangör anordnar sina egna lokala aktiviteter. VA söker medel för samordning, står för nationell marknadsföring, koordinerar ett massexperiment för skolelever runt om i Sverige och anordnar avstämnings- och nätverksmöten för alla arrangörer – precis som tidigare år.

ForskarFredag har arrangerats i Sverige sedan 2006 och har växt mycket i omfattning sedan dess. Det nationella samarbetet och erfarenhetsutbytet är väldigt uppskattat bland de högskolor, institut, kommuner, landsting, regionförbund, museer och science centres som är lokala arrangörer.

ForskarFredag 2015 kommer att finansieras av ett flertal svenska organisationer och fonder. Vi hoppas att medlen även kan räcka till ett visst ekonomiskt stöd för varje lokal arrangör men det är ännu mycket osäkert.

Vetenskapsrådet och VINNOVA har samarbetat med VA alltsedan starten så att VA kunnat koordinera de svenska evenemangen under Researchers’ Night och utarbeta en ansökan om EU-bidrag för genomförandet. Detta samarbete fortsätter även i år. VA kommer i höst att skriva en ansökan om EU-stöd för att arrangera Researchers’ Night 2016 och 2017. Ansökan omfattar både bidrag för att täcka en del av varje arrangörs kostnader och för gemensam koordinering och marknadsföring av ForskarFredag.

För att anmäla medverkan som arrangör 2015 och för ytterligare upplysningar om vad det innebär att anordna ForskarFredag och Forskar Grand Prix, kontakta Lotta Tomasson, projektledare/kommunikatör på VA, [email protected], 08-611 30 47/070-728 97 20.

VA behöver besked om medverkan i årets ForskarFredag/Forskar Grand Prix senast den 2 mars 2015.

Uppstartsmöte för alla arrangörer äger rum i Stockholm den 9-10 mars. Läs mer HÄR.

Varmt välkommen att medverka i Sveriges mest spridda forskningsfest och forskartävling!

Cissi-namnteckning1

Cissi Billgren Askwall

Generalsekreterare VALäs de senaste nyheterna som rör ForskarFredag


ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

Vill du vara med på vår mejllista och få koll på allt som händer inom ForskarFredag?

Kontakt

ForskarFredag

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.