Vetenskapens historia i raketfart

Hur har människans jakt på kunskap sett ut genom historien? På mindre än fyra minuter går ”Vetenskapens historia” igenom de idéer och ideal som har dominerat i olika perioder och påverkat hur vi inhämtat och sett på kunskap.


Filmen ”Vetenskapens historia – en kort genomgång” har Vetenskap & Allmänhet tagit fram till en samtalsserie om forskning för UR Samtiden.

Filmen är baserad på kapitlet ”Vetenskapens historia” av forskaren Christer Nordlund vid Umeå universitet i boken Forskardrömmar, som gavs ut av  Fri Tanke 2020. Bakom Forskardrömmar står Sveriges unga akademi, en vetenskapsakademi för ett urval av de främsta yngre forskarna inom alla fält.

Samtalsserien  “Forskning för alla – så skapas ny kunskap”

“Forskning för alla – så skapas ny kunskap” består av sju avsnitt. Samtliga program finns tillgängliga på UR Play.

Se gärna även hela avsnittet om vetenskapens historia här.


Lägg till en kommentar