Demokratin 100 år – vägen till allmän och lika rösträtt

Skolmaterialet ”Vägen till allmän och lika rösträtt” bygger på arkivmaterial och ger en nära inblick i hur införandet av dagens demokratiska system gick till för i år hundra år sedan – och samtidigt väcker frågor om demokrati i dag och i framtiden. Lektionen är framtagen främst för högstadiet och gymnasiet.

Här kan du ladda ner ett lärarmaterial med klassrumsövningar som handlar om vägen till allmän och lika rösträtt. Materialet vänder sig till lärare i ämnena historia och SO och relaterar till innehållet i läroplanen för historia på gymnasienivå (Lgr GY Hib1). Den har också utformats med inspiration från Unescos ramverk för medie- och informationskunnighet i skolan och lärarutbildningen.

Övningarna tar 90 minuter att genomföra. Materialet är fritt att använda och sprida och kan kompletteras med lokalt arkivmaterial.

Lektionen har tagits fram i samarbete med projektet Demokrati100 och ForskarFredag av arkivarierna Per Agius och Nicklas Malmsjö på Folkrörelsearkivet för Uppsala län och Uppsala stadsarkiv, och finansierats av Kungliga biblioteket, Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskap & Allmänhet.

Ladda ner materialet:

Lärarhandledning (pdf)
Elevmaterial arkivhandlingar (pdf)
Elevmaterial röstkort (pdf)
PowerPoint-bilder (PP)
Mall valresultat (Excel)

Tidslinje över viktiga demokratigenombrott 1918-1921 (pdf)

Elevkommentarer:

”Vi uppskattade att det var interaktivt och att det inte bara var en föreläsning. Kul sätt att studera primärkällor och lära sig om demokratiseringsprocessen i Sverige. Bra balans mellan föreläsning och aktivitet. Lapparna med röster var ett bra sätt att visa vilka som fick och inte fick rösta.”

”Kul med lite interaktiva övningar, t.ex. röstningen. Intressanta fakta som man inte visste innan om röster per person, samt intressanta bilder.”


Lägg till en kommentar