En angelägen kväll om lokal cancerforskning

Foto: National Cancer InstitiuteIUnsplash

Ta chansen att lära dig mer om cancerforskning inom Region Jönköpings län, träffa forskare och lyssna på musikgruppen Trapptoner i fikapausen.

Du är välkommen till en kväll med öppna populärvetenskapliga föreläsningar av forskare från Region Jönköpings län, forskningen som presenteras har delfinansierats av Stiftelsen Fonden för klinisk cancerforskning i Jönköpings län.

Arrangemanget är kostnadsfritt och i samverkan mellan Stiftelsen Fonden för klinisk cancerforskning i Jönköpings län, Region Jönköpings län och Forskarfredag. Delta på plats eller följ via livesändningen.

Medverkande

  • Margaretha Stenmarker, barnonkolog och styrelsemedlem presenterar cancerforskningen under 50 år, med fokus på barnonkologi.
  • Kristina Engvall överläkare och läkarchef på onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov, och doktorand vid Linköpings universitet, talar om canceröverlevare med kvarstående eller sena biverkningar.
  • Renate Slind Olsen, special biomedicinsk analytiker vid Radiumhospitalet, Oslo, talar om identifiering av potentiella plasmabaserade biomarkörer inom tjock- och ändtarmscancer.
  • Karin Adolfsson, specialist i onkologi och palliativ medicin på onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov talar om en sammanhållen vårdkedja som medför en god, trygg och säker vård för patienter med avancerad cancersjukdom.
  • David Robinsson, specialist i urologi sedan 2003, talar om forskningen om prostatacancer med inriktning på prognostiska faktorer och tidig diagnostik.
  • Maggie Målevik, samordnare för Hjärtats hus, talar om arbetet att skapa mötesplatsen Hjärtat Hus, för personer med cancersjukdom och deras närstående.
  • Miden Melle-Hanna (film): Specialist i kirurgi och urologi och innovatör. Hon beskriver arbetet med att utveckla helt ny teknik för diagnostik och behandling av urinblåsecance

Tid

Den 27 september 2022, klockan 18.00- 20.00

Plats

Qulturum, hus B4
Ryhovsområdet, Jönköping

Eller delta digitalt – här hittar du sändningen!

Kontaktperson

Ulla Hansson Green

Epost: [email protected]

Arrangör

Stiftelsen Fonden för klinisk cancerforskning i Jönköpings län

Region Jönköpings län

Läs mer

ForskarFredag i Jönköping

ForskarFredag 2022Vetenskapsfestivalen ForskarFredag skapar dialog mellan forskare och allmänhet. Delta och upptäck hur spännande forskning är. I år arrangeras ForskarFredag den 26/9- 1/10-2022 på ett 30-tal orter runt om i landet. Alltid kostnadsfritt!

Se vad som händer under ForskarFredag, sök på ort, datum och målgrupp.


ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

Vill du vara med på vår mejllista och få koll på allt som händer inom ForskarFredag?


Medborgarforska för miljön!Hjälp forskare att kartlägga Sveriges plastskräp i september.

Kontakt

ForskarFredag

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.