En angelägen kväll om lokal cancerforskning

Foto: National Cancer InstitiuteIUnsplash

Ta chansen att lära dig mer om cancerforskning inom Region Jönköpings län, träffa forskare och lyssna på musikgruppen Trapptoner i fikapausen. Se sändningen från ForskarFredag i efterhand här.

Du är välkommen till en kväll med öppna populärvetenskapliga föreläsningar av forskare från Region Jönköpings län, forskningen som presenteras har delfinansierats av Stiftelsen Fonden för klinisk cancerforskning i Jönköpings län.

Arrangemanget är kostnadsfritt och i samverkan mellan Stiftelsen Fonden för klinisk cancerforskning i Jönköpings län, Region Jönköpings län och Forskarfredag. Se sändningen från ForskarFredag i efterhand här.

Medverkande

  • Margaretha Stenmarker, barnonkolog och styrelsemedlem presenterar cancerforskningen under 50 år, med fokus på barnonkologi.
  • Kristina Engvall överläkare och läkarchef på onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov, och doktorand vid Linköpings universitet, talar om canceröverlevare med kvarstående eller sena biverkningar.
  • Renate Slind Olsen, special biomedicinsk analytiker vid Radiumhospitalet, Oslo, talar om identifiering av potentiella plasmabaserade biomarkörer inom tjock- och ändtarmscancer.
  • Karin Adolfsson, specialist i onkologi och palliativ medicin på onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov talar om en sammanhållen vårdkedja som medför en god, trygg och säker vård för patienter med avancerad cancersjukdom.
  • David Robinsson, specialist i urologi sedan 2003, talar om forskningen om prostatacancer med inriktning på prognostiska faktorer och tidig diagnostik.
  • Maggie Målevik, samordnare för Hjärtats hus, talar om arbetet att skapa mötesplatsen Hjärtat Hus, för personer med cancersjukdom och deras närstående.
  • Miden Melle-Hanna (film): Specialist i kirurgi och urologi och innovatör. Hon beskriver arbetet med att utveckla helt ny teknik för diagnostik och behandling av urinblåsecance

Tid

Den 27 september 2022, klockan 18.00- 20.00

Plats

Qulturum, hus B4
Ryhovsområdet, Jönköping

Eller delta digitalt – här hittar du sändningen!

Kontaktperson

Ulla Hansson Green

Epost: [email protected]

Arrangör

Stiftelsen Fonden för klinisk cancerforskning i Jönköpings län

Region Jönköpings län

Läs mer

ForskarFredag i Jönköping

ForskarFredag arrangeras
den 25-30
september 2023


Läs de senaste nyheterna som rör ForskarFredag


ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

LÅNA EN FORSKARE TILL KLASSRUMMET I APRIL

Bokningen öppnar den 13 mars

Vill du vara med på vår mejllista och få koll på allt som händer inom ForskarFredag?


Kontakt

ForskarFredag

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *