Välkommen till ForskarFredag i Kalmar!

Nästa ForskarFredag är den 29 september 2017. Sidan uppdateras under våren.

ForskarFredag Kalmar arrangeras av Linnéuniversitetet.

Kontakt:
Margaretha Bjerker
Linnéuniversitetet
Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
0480-447302
070-574 34 92

 


Program ForskarFredag 2016:

Beteenden under ytan – att studera fiskar för att förstå biologiska gåtor

andreas

Andreas Svensson, docent i evolutionär ekologi

Jag heter Andreas Svensson och undervisar bland annat på biologiprogrammet. Jag är ansvarig för kurser om evolution och om djurs beteenden. När jag inte undervisar så forskar jag, framförallt på fiskar. Fiskar är en intressant grupp att studera, eftersom som det finns en fantastisk mängd fiskarter som beter sig på olika och ibland märkliga vis. I mitt föredrag kommer jag prata om hur man kan studera fiskar för att förstå biologiska gåtor. Till exempel:

  •  Försöker hannar imponera på honor, eller tvärtom?
  • Parasiter gör fiskar sjuka, men kan de också göra fiskarna korkade, orädda och självmords-benägna?

Hjärtligt välkommen!

Andreas Svensson var även finalist i Forskar Grand Prix 2013 – läs om hans presentation här.

Välkomna till seminarium kl 13.00-14.00 i sal N2007, Västergård, Smålandsgatan 26E, Kalmar.
Seminariet direktsänds även via YouTube här.


Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

Den sista fredagen i september är utlyst som European Researchers’ Night av EU-kommissionen. Runt om i hela Europa erbjuds hundratals aktiviteter som ska visa hur spännande och kul forskning är. Målgruppen är den breda allmänheten, inte minst barn och unga. Evenemangen kommer att innehålla experiment, workshops, prova-på-aktiviteter, vetenskapsshower, utställningar, science cafés och många andra möjligheter för allmänheten och forskare att träffa varandra.

Researchers’ Night arrangerades första gången 2005 runt om i Europa och på en rad orter i Sverige. Sedan 2006 har de svenska aktiviteterna knutits samman under det gemensamma namnet ForskarFredag och koordinerats av föreningen Vetenskap & Allmänhet, VA. Från och med 2012 ingår även deltävlingar i Forskar Grand Prix som en del i ForskarFredag på ett antal orter.

2015 arrangeras ForskarFredag den 25 september, med VA som koordinator av de svenska evenemangen.