Frontiers for Young Minds: Peer-reviewed science for younger audiences

Frontiers for Young Minds är en öppen vetenskaplig tidskrift med artiklar skrivna av forskare för barn och unga, 8-15 år, där läsarna spelar en aktiv roll i att granska artiklarna. Spännande läsning om nya forskningsresultat för alla åldrar! Språk: Engelska och hebreiska.

”By involving young reviewers in the process, we empower them to think like scientists, ask questions and encourage them to become scientists themselves if that is the career they want to pursue. The journal creates reliable resources for the public, bridging a direct connection between scientists and the public. Research that would typically take several years to appear in textbooks can be accessed much sooner because of Frontiers for Young Minds.”

   – Frontiers for Young Minds –

Läs mer: https://kids.frontiersin.org/

Artiklarna är öppna och gratis för alla att läsa, ladda ner och använda i undervisning.

Lägg till en kommentar