Gatlyktor, ljusskyltar och upplysta byggnader – ljus på natten innebär trygghet och trevligare städer, men har också visat sig ha negativa effekter för människor och djur. Ju mer ljus, desto färre stjärnor kan man se på natthimlen. Hur många stjärnor kan du se där du bor? I årets massexperiment kan du hjälpa forskare att mäta ljusföroreningar genom att räkna stjärnor på himlen!

Foto: Anna Olsson

Urban Eriksson, forskare vid Lunds universitet och Högskolan i Kristianstad. Foto: Lunds universitet

Människans användning av artificiellt ljus har i grunden förändrat miljön på stora delar av jorden. Vetenskapliga studier visar på oanade effekter på organismers biologi, på ekosystem och ekosystemtjänster, men även på människors hälsa och välbefinnande. Problemen med artificiellt ljus kallas i folkmun för ljusföroreningar.

I ForskarFredags massexperiment 2019 Stjärnförsöket får tusentals skolelever, friluftsgrupper, klubbar, föreningar och privatpersoner möjlighet att bidra till forskning om ljusföroreningar samtidigt som de får kunskaper om ekologi, hållbar utveckling och stadsplanering. 

Massexperimentet inleds i februari 2019 och löper till och med februari 2020. Tänk på att det kan vara svårt att se stjärnorna under sommarmånaderna, beroende på var i landet du befinner dig. Under ForskarFredag den 27 september publicerar vi resultatet av inrapporteringarna som görs i februari – april 2019.

Ansvarig forskare i årets massexperiment är Urban Eriksson, forskare och universitetslektor i fysik med inriktning mot astronomididaktik.


Här hittar du allt du behöver för att delta:

Nytt! Gör en gradskiva utan skrivare

  ANMÄL DITT/ERT DELTAGANDE HÄR  om du vill få löpande information om projektet och kommande massexperiment.

 HANDLEDNING – BAKGRUNDSMATERIAL och APPINSTRUKTIONER – INSTRUKTIONSFILMER

 RAPPORTERINGSSIDA för dina observationer om du inte använder appen.

Tidsplan för massexperimentet Stjärnförsöket 2019

18 december 2018: Intresseanmälan öppnar.
Början av februari: Appen finns att ladda ner, nu kan ni gå ut och börja räkna stjärnor!
Mitten av februari 2019: Lärarhandledning och instruktionsfilm publiceras.
Maj: Återkoppling till skolor skickas ut.
27 september 2019:
Under ForskarFredag publicerar vi resultatet av rapporteringarna från februari - april.
29 februari 2020: Sista dag att rapportera in resultat.
April/maj 2020: Populärvetenskaplig rapport om resultaten publiceras och skickas ut till anmälda grupper och skolor.


För mer information:

Kontakta projektledare Martin Bergman eller Lena Söderström[email protected]

Massexperimentet 2019 är ett samarbete mellan Högskolan KristianstadLunds universitet, Nationellt resurscentrum för fysik, RymdstyrelsenSvenska Astronomiska SällskapetUmevatoriet, Vetenskapens hus och Vetenskap & Allmänhet och stöds av Formas, Rymdstyrelsen och ForskarFredag via EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020.