Gatlyktor, ljusskyltar och upplysta byggnader – ljus på natten innebär trygghet och trevligare städer, men har också visat sig ha negativa effekter för människor och djur. Ju mer ljus, desto färre stjärnor kan man se på natthimlen. Hur många stjärnor kan du se där du bor? I 2019 års massexperiment kunde du hjälpa forskare att mäta ljusföroreningar genom att räkna stjärnor på himlen!

Insamling stängd!

En populärvetenskaplig rapport kommer att publiceras på den här sidan och mailas ut till er som anmält intresse för projektet.

Appen kommer finnas kvar under hela 2020. Om ni hade tänkt mäta ljusföroreningarna hos er är det alltså inte för sent! Era observationer kommer inte vara en del av resultaten som publiceras i slutrapporten, men kommer att sparas och vara till nytta för framtida forskning.

Stort tack till er som deltagit i Stjärnförsöket!

Nedan kan du se en intervju där Stjärnförsökets forskare Urban Eriksson berättar om projektet och resultaten.

Det är enkelt att delta i Stjärnförsöket. Allt du behöver är ett mätinstrument och appen ”Stjärnförsöket”. Illustration: Lotta Tomasson / VA.

Människans användning av artificiellt ljus har i grunden förändrat miljön på stora delar av jorden. Vetenskapliga studier visar på oanade effekter för organismers biologi, på ekosystem och ekosystemtjänster, men även på människors hälsa och välbefinnande. Problemen med artificiellt ljus kallas i folkmun för ljusföroreningar.

Till exempel har havssköldpaddornas ungar svårt att hitta havet från stranden när det finns bebyggelse i närheten, eftersom de söker sig till den ljusaste delen på horisonten.

Vetenskapliga studier visar också att ljus på natten påverkar fiskars fortplantningsförmåga och får fåglar att flyga fel och krocka med byggnader. 

I ForskarFredags massexperiment 2019 Stjärnförsöket kan du bidra till forskning om ljusföroreningar. Du undersöker hur hög graden av ljusförorening är precis där du står (så lokalt går det inte att mäta med satelliter!). Samtidigt kan du lära dig mer om ljusföroreningar, ekologi, stadsplanering och hållbar utveckling.


Så här deltar du:

Vill du vara med och hjälpa forskarna kartlägga ljusföroreningarna just där du bor? Vad kul! Det är enkelt att delta, allt du behöver är:

 • Material för att bygga din stjärnkikare: Ett papprör (föslagsvis en hushållspappersrulle), tejp, lite snöre, en mutter eller annan tyngd att hänga i snöret och papper till gradskivan som du kan skriva ut  eller göra själv.
 • En kompass (förslagsvis kompass-appen i din mobil).
 • Ladda ner appen ”Stjärnförsöket” på App Store eller Google Play.
 • Gå ut minst en timme efter/innan soluppgången och vänta tio minuter så dina ögon vänjer sig vid mörkret. Rikta röret mot himlen i nio riktningar och räkna hur många stjärnor du kan se i varje riktning. Rapportera in resultatet i appen.

 MATERIAL & INSTRUKTIONSFILMER


Urban Eriksson, forskare vid Lunds universitet och Högskolan i Kristianstad. Foto: Lunds universitet

 

Stjärnförsökets forskare

Ansvarig forskare är Urban Eriksson, forskare och universitetslektor i fysik med inriktning mot astronomididaktik vid Lunds universitet och Högskolan Kristianstad.


Internationellt

Under hösten och vintern 2019/2020 pågår Stjärnförsöket även i:

Storbritannien
Natural History Museum, London under namnet ”The Star-Spotting Experiment”.

Irland
University College Cork & Trinity College under namnet ”The Star-Spotting Experiment”.

Spanien
Fundación Descubre, ESCIENCIA, La Palma Centre & Fundación Madri+d under namnet ”Cuenta Estrellas”.


Tidsplan för massexperimentet Stjärnförsöket 2019


15 mars 2020: Sista dag att rapportera in resultat.
Sept 2020: Populärvetenskaplig rapport om resultaten publiceras och skickas ut till anmälda grupper och skolor.


Visste du att…

 • En tredjedel av världens befolkning kan inte se Vintergatan på grund av ljusföroreningar.
  Källa: Falchi et al.  (2016) Science Advances 2, e1600377
 • Ljusföroreningar minskar pollineringen av nattflygande insekter, vilket i sin tur påverkar växters fortplantning.
  Källa: Knop et al. (2017) Nature 548, 206-209.
 • Fasadbelysning kan göra att fladdermöss inte förstår att det är natt och därför inte ger sig ut för att jaga.
  Källa: Eklöf & Rydell (2018) Forskning & Framsteg 8, 26-33.
 • Ljus på natten påverkar människans produktion av hormonet melatonin, som inverkar på många viktiga kroppsfunktioner, t.ex. ämnesomsättning, hur vi äter och balans mellan aktivitet och vila.
  Källa: Navara & Nelson (2007) Journal of Pineal Research 43, 215-224.
 • Ljusföroreningar gör det svårare för astronomer att studera himlen.
  Källa: Puschnig (2016) Populär astronomi 1, 30-34.

För mer information:

Kontakta projektledare Martin Bergman eller Lena Söderström[email protected]

Stjärnförsöket är skapat av den ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet (VA), Nationellt resurscentrum för fysik, Lunds universitet, Högskolan Kristianstad, RymdstyrelsenSvenska Astronomiska SällskapetUmevatoriet och Vetenskapens hus. Projektet genomförs i samarbete med Fundación Descubre, Esciencia, La Palma Centre och Fundación madri+d i Spanien, University College Cork och Trinity College i Irland och The Natural History Museum, London, Storbritannien.

Massexperimentet 2019 stöds av Formas, Rymdstyrelsen och ForskarFredag via EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020.

 

Läs mer om Stjärnförsöket:


| Vetenskap & Allmänhet

Hur vi kan använda vårt ljus på bästa sätt?

Forskning visar att ljusföroreningar skapar problem för djur, växter och människor. I Stjärnförsöket provar vi en ny metod för att mäta ljusföroreningar lokalt. Hur kan man göra för att minska problemen och använda vårt ljus på bästa sätt? Myriam Aries är professor i belysningsvetenskap vid Jönköping University och Sveriges första professor inom området. 

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Star-Spotting Experiment shortlisted for international science engagement prize

The Star-Spotting Experiment, VA’s 2019 citizen science project to investigate light pollution, was shortlisted for the 2019 Falling Walls Science Engagement of the Year competition. Project manager, Lena Söderström was invited to Berlin in November to present the project in the final of the competition at the Falling Walls Conference. Here we talk to her about the experience.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Ljusföroreningar och vilsna sköldpaddor

Floridas sandstränder lockar turister från hela världen med sol, bad och semester. När människorna har solat klart och gått hem, och mörkret faller, lockar sandstränderna till sig en annan, nattlig besökare besökare. Havssköldpaddehonor besöker stränderna för att lägga sina ägg i den mjuka sanden. Men kan människan och sköldpaddorna samsas om stränderna? Hur påverkas havsköldpaddan av vår närvaro egentligen?

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Stjärnförsöket växer!

ForskarFredags massexperiment Stjärnförsöket kommer att genomföras i Irland, Spanien, Storbritannien och Sverige under hösten och vintern.

Läs vidare

| Helen Garrison

Swedish Star-Spotting Experiment off to a sparkling start

The Star-Spotting Experiment, this year’s citizen science project in connection with the European Researchers’ Night events in Sweden, is now well underway. Members of the public across Sweden are helping scientists to measure light pollution by counting stars in the sky and recording the data in a specially-designed app. Here we catch up with Lena Söderström, Project Manager at VA (Public & Science), who is coordinating the Star-Spotting Experiment, to find out how the project is progressing.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Hela Sverige mäter ljusföroreningar i Stjärnförsöket

Kan en enkel hushållsrulle fungera lika bra för att kartlägga ljusföroreningar som toppmoderna satelliter? Nu startar ForskarFredags massexperiment Stjärnförsöket där över 11 000 elever går ut och räknar stjärnor för att uppmärksamma ett växande miljöproblem.

Läs vidare