Gatlyktor, ljusskyltar och upplysta byggnader – ljus på natten innebär trygghet och trevligare städer, men har också visat sig ha negativa effekter för människor och djur. Ju mer ljus, desto färre stjärnor kan man se på natthimlen. Hur många stjärnor kan du se där du bor? I årets massexperiment kan du hjälpa forskare att mäta ljusföroreningar genom att räkna stjärnor på himlen!

Foto: Anna Olsson

Urban Eriksson, forskare vid Lunds universitet och Högskolan i Kristianstad. Foto: Lunds universitet

Människans användning av artificiellt ljus har i grunden förändrat miljön på stora delar av jorden. Vetenskapliga studier visar på oanade effekter på organismers biologi, på ekosystem och ekosystemtjänster, men även på människors hälsa och välbefinnande. Problemen med artificiellt ljus kallas i folkmun för ljusföroreningar.

I ForskarFredags massexperiment 2019 Stjärnförsöket bjuder vi in skolelever, friluftsgrupper, klubbar, föreningar och privatpersoner att bidra till forskning om ljusföroreningar. Deltagarna undersöker hur hög graden av ljusförorening är i deras egen närmiljö och lär sig mer om ljusföroreningar, ekologi, stadsplanering och hållbar utveckling.

Massexperimentet pågår februari 2019 – februari 2020. Under ForskarFredag den 27 september publicerar vi de första resultaten från inrapporteringarna som gjordes februari – april 2019.

Ansvarig forskare är Urban Eriksson, forskare och universitetslektor i fysik med inriktning mot astronomididaktik vid Lunds universitet och Högskolan Kristianstad.


Internationellt

Under hösten och vintern 2019/2020 pågår Stjärnförsöket även i:

Storbritannien
Natural History Museum, London under namnet ”The Star-Spotting Experiment”.

Irland
University College Cork & Trinity College under namnet ”The Star-Spotting Experiment”.

Spanien
Fundación Descubre, ESCIENCIA, La Palma Centre & Fundación Madri+d under namnet ”Cuenta Estrellas”.


Mer information, material och länkar:

  ANMÄL DITT/ERT DELTAGANDE HÄR  för att få löpande information om projektet och kommande massexperiment.

 HANDLEDNING, BAKGRUNDSMATERIAL, APPINSTRUKTIONER & INSTRUKTIONSFILMER

 RAPPORTERINGSSIDA för dina observationer om du inte använder appen.

Tidsplan för massexperimentet Stjärnförsöket 2019


ForskarFredag den 27 september 2019:
Vi berättar om hur projektet har gått hittills, och bjuder in att fortsätta mäta ljusföroreningar med oss under hösten och vintern.
29 februari 2020: Sista dag att rapportera in resultat.
April/maj 2020: Populärvetenskaplig rapport om resultaten publiceras och skickas ut till anmälda grupper och skolor.


Se de inrapporterade observationer fram till ForskarFredag 2019 på en interaktiv karta här.

Nedan kan ni se ett filmklipp där Stjärnförsökets forskare Urban berättar om projektet och om resultaten från observationerna i våras.

Ladda ner Urbans presentation från filmen här.


Visste du att…

 • En tredjedel av världens befolkning kan inte se Vintergatan på grund av ljusföroreningar.
  Källa: Falchi et al.  (2016) Science Advances 2, e1600377
 • Ljusföroreningar minskar pollineringen av nattflygande insekter, vilket i sin tur påverkar växters fortplantning.
  Källa: Knop et al. (2017) Nature 548, 206-209.
 • Fasadbelysning kan göra att fladdermöss inte förstår att det är natt och därför inte beger sig ut för att jaga.
  Källa: Eklöf & Rydell (2018) Forskning & Framsteg 8, 26-33.

   

 • Ljus på natten påverkar människans produktion av hormonet melatonin, som påverkar många viktiga kroppsfunktioner, t.ex. ämnesomsättning, hur vi äter och balans mellan aktivitet och vila.
  Källa: Navara & Nelson (2007) Journal of Pineal Research 43, 215-224.
 • Ljusföroreningar gör det svårare för astronomer att studera himlen.
  Källa: Puschnig (2016) Populär astronomi 1, 30-34.

För mer information:

Kontakta projektledare Martin Bergman eller Lena Söderström[email protected]

Stjärnförsöket är skapat av den ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet (VA), Nationellt resurscentrum för fysik, Lunds universitet, Högskolan Kristianstad, RymdstyrelsenSvenska Astronomiska SällskapetUmevatoriet och Vetenskapens hus. Projektet genomförs i samarbete med Fundación Descubre, Esciencia, La Palma Centre och Fundación madri+d i Spanien, University College Cork och Trinity College i Irland och The Natural History Museum, London, Storbritannien.

Massexperimentet 2019 stöds av Formas, Rymdstyrelsen och ForskarFredag via EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020.