Artificiell intelligens, biologisk mångfald, hållbar utveckling och nyckelpigor! ForskarFredags massexperiment 2018 – Nyckelpigeförsöket – har många spännande ingredienser. I experimentet kommer skolelever hjälpa forskare att träna en app att känna igen Sveriges mer än 70 olika arter av nyckelpigor.

Vi människor har en viktig uppgift i att värna jordens biologiska mångfald. I mångfalden ingår alla arter av djur och växter, och miljöerna som de lever i. När vi påverkar naturen på olika sätt får det följder för vilka arter som kan leva där. Därför är det viktigt att vi håller koll på vilka arter som finns på olika platser, vid olika tider på året.

Ett problem är att det ofta är svårt att skilja olika arter åt, om man inte är expert. Och det finns alltför få experter för att de ska kunna klara av den uppgiften. Om det fanns en app som automatiskt identifierade olika arter så skulle många fler kunna hjälpa till, och vi skulle få mer kunskap om hur vi kan skydda jordens växter och djur.

Det är det som Nyckelpigeförsöket handlar om!

Träning ger färdighet

I Sverige finns mer än 70 olika arter av nyckelpigor. Forskare håller på att utveckla en app som ska kunna känna igen dessa arter. Nu behöver den artificiella intelligensen, alltså kunskapen som appen ska ha, tränas upp, och för detta krävs massor av bilder på nyckelpigor. I Nyckelpigeförsöket hoppas forskarna därför få hjälp av skolklasser i alla åldrar, i alla delar av Sverige, att fotografera nyckelpigor!

Klasserna kommer att använda en mobil applikation för att ta bilder av nyckelpigor i naturen med en läsplatta eller mobiltelefon. Bilderna skickas via appen till forskaren Miroslav Valan, som kommer att använda dem för att träna sin uppfinning, applikationen med artificiell intelligens.

I början av 2019, när den artificiella intelligensen är ”färdigtränad”, kommer alla att kunna ladda ner den färdiga appen. Resultaten från experimentet kommer att presenteras bland annat i en populärvetenskaplig rapport.

Lärarhandledning med mer information

I maj kommer vi att publicera en lärarhandledning på den här webbsidan. Handledningen innehåller allt man behöver veta för att delta i experimentet – bakgrund, sammanhang och praktiskt genomförande. Före, under och efter experimentet kommer skolklasserna att kunna ha direktkontakt med forskarna och andra klasser runtom i Sverige via en Facebook-grupp.

Experimentet ska ge eleverna kunskaper om:

  • vad vetenskap är och hur forskning går till,
  • biologisk mångfald, dess betydelse och vilka olika hot som finns mot mångfalden,
  • artificiell intelligens (AI), dess utmaningar och möjligheter; hur AI kan fungera och hur den kan bidra till hållbar utveckling,
  • insekter i allmänhet, och nyckelpigor i synnerhet; deras ekologi, livshistoria och relation till oss människor.

Preliminär tidsplan för massexperimentet Nyckelpigeförsöket 2018

23 april: anmälan öppnar
18 maj: anmälan stänger
Mitten av juni: Experiment-paket skickas ut till anmälda klasser. Paketet består av ett litet objektiv för mobiler, information om nyckelpigor och lärarhandledning
Juli–september: Fotografering av nyckelpigor i hela Sverige!
Mars 2019: Populärvetenskaplig rapport om resultaten publiceras och skickas till deltagande skolor

 

För mer information kontakta projektledare Martin Bergman, [email protected]

Nyckelpigeförsöket är ett samarbete mellan Naturhistoriska riksmuseet (NRM), Vetenskap & Allmänhet (VA) och IT-företaget Savantic.