Aktuell information och tips om Nyckelpigeförsöket!

Hösten här och många nyckelpigor har krupit in i sina övervintringsplatser. Därmed tar nästa fas i projektet vid. Nu kommer experter att gå igenom alla bilder för att se vilka arter som är fotograferade. Appen kommer dock att finnas kvar och ni är välkomna att skicka in bilder på säsongens sista nyckelpigor, och att kolla på de observationer ni gjort i sommar.

 

För svar på tekniska frågor, maila [email protected]

Om du inte vill använda appen kan du ladda upp dina bilder här.


Var med och bidra till forskningen!

  1. Ladda ner appen
  2. Fotografera nyckelpigor du hittar och skicka in via appen.

Tack för hjälpen!

Artificiell intelligens, biologisk mångfald, hållbar utveckling och nyckelpigor! ForskarFredags massexperiment 2018 – Nyckelpigeförsöket – har många spännande ingredienser. I experimentet kommer skolelever och andra intresserade att hjälpa forskare att träna en app att känna igen Sveriges mer än 60 olika arter av nyckelpigor.

Vi människor har en viktig uppgift i att värna jordens biologiska mångfald. I mångfalden ingår alla arter av djur och växter, och miljöerna som de lever i. När vi påverkar naturen på olika sätt får det följder för vilka arter som kan leva där. Därför är det viktigt att vi håller koll på vilka arter som finns på olika platser, vid olika tider på året.

Ett problem är att det ofta är svårt att skilja olika arter åt, om man inte är expert. Och det finns alltför få experter för att de ska kunna klara av den uppgiften. Om det fanns en app som automatiskt identifierade olika arter så skulle många fler kunna hjälpa till, och vi skulle få mer kunskap om hur vi kan skydda jordens växter och djur.

Det är det som Nyckelpigeförsöket handlar om!


Praktisk handledning

I den praktiska handledningen finns information om hur man använder appen och registrerar in observationer av nyckelpigor. Den går att ladda ner här.


Handledning för lärare

I lärarhandledningen får du som lärare veta mer om bakgrunden till experimentet. Du får även information om nyckelpigor, artificiell intelligens (AI), biologisk mångfald, samt tips och idéer i genomförandet och hur experimentet relaterar till läroplanen. Lärarhandledningen finns att ladda ner här.

 

Träning ger färdighet

I Sverige finns mer än 60 olika arter av nyckelpigor. Forskare håller på att utveckla en app som ska kunna känna igen dessa arter. Nu behöver den artificiella intelligensen, alltså kunskapen som appen ska ha, tränas upp, och för detta krävs massor av bilder på nyckelpigor. I Nyckelpigeförsöket hoppas forskarna därför få hjälp av skolklasser i alla åldrar, i alla delar av Sverige, att fotografera nyckelpigor! Även andra intresserade är välkomna att delta – se mer information längre ner på sidan.

Forskaren Miroslav Valan vill ha DIN hjälp för att utveckla en mobilapp som ska känna igen Sveriges mer än 60 arter av nyckelpiga. Foto: Martin Bergman, VA

Klasserna använder en mobil applikation för att ta bilder av nyckelpigor i naturen med en läsplatta eller mobiltelefon. Bilderna skickas via appen till forskaren Miroslav Valan, som kommer att använda dem för att träna sin uppfinning, applikationen med artificiell intelligens.

I början av 2019, när den artificiella intelligensen är ”färdigtränad”, kommer alla att kunna ladda ner den färdiga appen. Resultaten från experimentet kommer att presenteras bland annat i en populärvetenskaplig rapport.

Svar på medverkandes frågor

Lärare och elever har ställt frågor om nyckelpigor, AI och andra delar av projektet i vår Facebook-grupp. Nyckelpigeförsökets projektledare Martin Bergman på Vetenskap & Allmänhet svarar i denna film på några av frågorna.

Du kan ladda ned alla frågor och svar HÄR (pdf).


Går inte i skolan, men vill vara med ändå?

Även om du inte går i skolan är du hjärtligt välkommen att vara med och forska i Nyckelpigeförsöket. Det är gratis att delta och det enda du behöver är en mobiltelefon eller surfplatta med kamera och internetuppkoppling. För att fotografera de minsta nyckelpigorna kan det vara bra att förstärka mobilkameran med en enkel makrolins (finns att köpa i de flesta teknikaffärer).

 

Tidsplan för massexperimentet Nyckelpigeförsöket 2018

26 april: anmälan öppnar
Början av juni: Experimentpaket skickas ut till anmälda klasser. Paketet består av ett litet objektiv för mobiler och information om nyckelpigor. Viktigt: Man kan vara med i massexperimentet även utan detta!
Lärarhandledning och instruktioner kommer att laddas ner på denna webbplats ovan.
Juli–september: Fotografering av nyckelpigor i hela Sverige!
September–oktober: Experter går igenom alla bilder för att se vilka arter som är fotograferade.
Oktober–december: Den artificiella intelligensen tränas med hjälp av era bilder.
Mars 2019: Populärvetenskaplig rapport om resultaten publiceras och skickas till alla som deltagit i experimentet

 

För mer information kontakta projektledare Martin Bergman, [email protected]

Nyckelpigeförsöket är ett samarbete mellan Naturhistoriska riksmuseet (NRM), Vetenskap & Allmänhet (VA), IT-företaget Savantic AB och Entomologiska föreningen i Stockholm.

Massexperimentet genomförs med stöd av Formas samt EU-kommissionen under Marie Sklodowska-Curie actions, en del av Horizon 2020 GA No 642241 till Miroslav Valan.