Vill du vara med och skapa mötesplatser mellan forskare och allmänhet på ForskarFredag 2018? Anmäl din(a) aktivitet(er) här!

  • Aktiviteten ska arrangeras fredagen den 28 september eller lördagen den 29 september 2018, eller i nära anslutning till dessa datum.
  • Ingen entréavgift får tas ut, aktiviteten ska vara gratis.
  • Aktiviteten ska vara i ForskarFredags anda: möten mellan forskare och allmänhet och med en tydlig inriktning på dialog och prova-på. För mer information, läs mer här.

Aktiviteten kommer att synas på ForskarFredags webbsida.

Vi vill att:

  • Evenemanget utvärderas med våra enkäter.
  • Att ni använder FF-loggan i all marknadsföring och på plats för att visa att aktiviteten är en del av ForskarFredag, samt att ForskarFredag samordnas av föreningen Vetenskap & Allmänhet.
  • Att ni återrapporterar hur aktiviteten gick, hur många forskare som medverkande och hur många besökare som kom.

För mer information om vad vi förväntar oss av er, läs mer här.

Skolprogram

För stora skolprogram med många aktiviteter riktade mot samma målgrupp kan ett formulär fyllas i med samlad information om skolprogrammet. Inkludera ordet ”skolprogram” i titeln. Här har ni tre alternativ:

  1. Bifoga en länk till en webbsida där besökaren hittar hela programmet (rekommenderas),
  2. Lägg in samtliga programpunkter under ”mer information”, eller
  3. Bifoga hela programmet i pdf-format.

Anmäl din aktivitet redan nu!

Vi arbetar löpande med att lägga upp aktiviteterna. Aktiviteter anmälda efter den 31 augusti hanteras i mån av tid.

Ändringar i programpunkten

Vi uppskattar om informationen är så komplett som möjligt när aktiviteten anmäls, men ändringar kan ibland behöva göras. Anmäl eventuella ändringar via mail till ([email protected]). OBS! Efter den 31 augusti genomförs ändringar i mån av tid.

För övriga frågor, kontakta Lena Söderström: [email protected]

Fyll i EN aktivitet per formulär.

Arrangören ansvarar för att informationen om aktiviteten är fullständig och korrekt. Vetenskap & Allmänhet kan komma att göra ändringar i texten i syfte att göra informationen tydligare för besökaren.

Fill out my online form.