Vill du vara med och skapa mötesplatser mellan forskare och allmänhet på ForskarFredag 2019? Anmäl din(a) aktivitet(er) här!

  • Aktiviteten ska arrangeras fredagen den 27 september eller lördagen den 28 september 2019, eller i nära anslutning till dessa datum.
  • Ingen entréavgift får tas ut, aktiviteten ska vara gratis.
  • Aktiviteten ska vara i ForskarFredags anda: möten mellan forskare och allmänhet och med en tydlig inriktning på dialog och prova-på.
  • Minst en disputerad forskare ska medverka.
  • Aktiviteten kommer att synas i programmet på ForskarFredags webbsida.

OBS! ForskarFredag är ett registrerat varumärke. Namnet ”ForskarFredag” och loggan får enbart användas för aktiviteter som är godkända av oss och finns med i det officiella ForskarFredag-programmet på www.forskarfredag.se

Fyll i EN aktivitet per formulär.

Arrangören ansvarar för att informationen om aktiviteten är fullständig och korrekt. Vetenskap & Allmänhet kan komma att göra ändringar i texten och byta ut bilder i syfte att göra informationen tydligare för besökaren.

Några datum

Vi lägger upp aktiviteter i programmet löpande och så snabbt vi har möjlighet, men här är några viktiga datum:

  • Aktiviteter som anmäls senast den 31 maj publiceras innan midsommar.
  • Aktiviteter som anmäls senast den 30 augusti publiceras senast den 13 september. Aktiviteter anmälda efter den 30 augusti hanteras i mån av tid.

Skolprogram

För stora skolprogram med många aktiviteter riktade mot samma målgrupp kan ett formulär fyllas i med samlad information om skolprogrammet. Inkludera ordet ”skolprogram” i titeln. Här har ni tre alternativ:

  1. Bifoga en länk till en webbsida där besökaren hittar hela programmet (rekommenderas),
  2. Lägg in samtliga programpunkter under ”mer information”, eller,
  3. Bifoga hela programmet i pdf-format.

Ändringar i programpunkten

Vi uppskattar om informationen är så komplett som möjligt när aktiviteten anmäls, men ändringar kan ibland behöva göras. Anmäl eventuella ändringar via mail till ([email protected]).

OBS! Efter den 30 augusti genomförs ändringar i mån av tid.

För övriga frågor, kontakta Hanna Mellin: [email protected]