Välkommen att arrangera ForskarFredag 2018-2019!

Skapad:

2017-12-08

Senast uppdaterad:

2022-06-21
I en tid då ”alternativa fakta” och misstro mot vetenskap tidvis präglar samhällsdebatten är det viktigare än någonsin att forskare möter allmänheten för att berätta om sin forskning, hur vetenskap går till och vilken betydelse forskning och innovation har för samhället och vår vardag. Vetenskapsfestivalen ForskarFredag (European Researchers’ Night i Sverige) den sista fredagen i september är en sådan arena. Vi bjuder nu in alla intresserade aktörer att vara med i ForskarFredag 2018-2019!

Vetenskap & Allmänhet, VA, är nationell samordnare av festivalen sedan 2006 i samarbete med Vetenskapsrådet och Vinnova. Vi bjuder nu in lärosäten, science centers, museum, regioner, kommuner, forskningscenter och andra aktörer att arrangera nya ForskarFredag-evenemang eller aktiviteter vid ForskarFredag 2018 och 2019.

ForskarFredag är Sveriges mest spridda vetenskapsfestival som erbjuder informella, lärorika och roliga möten mellan allmänheten och forskare på ett 30-tal orter i Sverige varje år, alltid den sista fredagen i september. ForskarFredag är en del av EU-initiativet European Researchers’ Night som i år samlade runt 22 000 forskare och en miljon besökare i över 300 städer i 26 länder. Målgruppen är den breda allmänheten, med speciellt fokus på unga.

År 2017 arrangerades över 450 aktiviteter i 28 städer från Lund i söder till Luleå i norr. 445 forskare medverkade och 15 000 besökare deltog i experiment, prova-på aktiviteter, forskarsamtal, lekar, experiment, Forskar Grand Prix och andra tävlingar, massexperimentet Nyhetsvärderaren, workshops och mycket mer.

ForskarFredag 2018-2019 – vi vill nå fler!

Nu vill vi växa och välkomnar fler arrangörer! 2018 förlängs också festivalen och omfattar även lördagen. Alla forskningsområden välkomnas och nytänkande samarbeten och tvärdisciplinära aktiviteter uppmuntras. 2018 välkomnas särskilt aktiviteter som anknyter till det europeiska kulturarvsåret. 2019 uppmärksammar vi 50-årsjubileet av månlandningen.

ForskarFredags ledord är dialog, interaktivitet, aktuellt, informellt, oväntat och underhållande. Konst, teater, stand-up, sport, lekar och andra underhållande inslag kan med fördel användas och kombineras med forskning och innovation.

Datum:

 • Fredagen den 28 september och lördagen den 29 september 2018.
 • Fredagen den 27 september och lördagen den 28 september 2019.

ForskarFredag vill:

 • Visa upp forskning och innovation som bedrivs i hela Sverige.
 • Skapa mötesplatser och öka dialogen mellan forskare och alla som är nyfikna på forskning och innovation.
 • Stimulera intresset för högre utbildning, forskning och innovation hos unga.
 • Visa vad vetenskap är, hur forskning går till och hur det är att jobba som forskare.
 • Visa på forskningens och innovationernas betydelse i vardagen och för samhället.

Så här kan du/ni bidra:

 • Arrangera ett eget ForskarFredag-evenemang.
 • Medverka i ett befintligt ForskarFredag-evenemang genom att låna ut en forskare eller arrangera en aktivitet i samråd med den lokala arrangören.
 • Samarbeta med VA kring en nationell tävling eller en aktivitet som arrangörer kan använda sig av under sina evenemang.
 • Stöd den nationella samordningen av ForskarFredag genom ett ekonomiskt bidrag.

 

Mottot för ForskarFredag:

Forskare är vanliga människor
med ovanligt spännande jobb!

Som arrangör:

 • Arrangerar ni en eller flera aktiviteter där allmänheten träffar forskare på ForskarFredag och om ni vill även på lördagen. Aktiviteterna ska vara gratis att delta i och öppna för alla oavsett utbildningsbakgrund. Det är möjligt att arrangera aktiviteter för en särskild målgrupp (till exempel skolklasser eller en fotbollsförening).
 • Samarbetar ni med andra ForskarFredag-arrangörer på din ort kring program och marknadsföring.
 • Anmäler ni aktiviteten till ForskarFredags hemsida.
 • Utvärderar ni evenemanget genom ForskarFredags enkäter till besökare, medverkande och lärare, om ni har aktiviteter för skolklasser.
 • Återrapporterar ni till VA med en rapport, enkätsvaren och några bilder.

Detta får ni:

 • Ert evenemang blir en del av ForskarFredag och aktiviteten och er organisation kommer att synas på vår hemsida och i våra sociala media-kanaler.
 • Tillgång till ForskarFredags logga, grafiska profil och mallar.
 • Möjlighet att köpa marknadsföringsprodukter via VA.
 • Ni blir en del av ett nätverk med ForskarFredag-arrangörer i hela Sverige som möts vid en kick-off varje år samt webbmöten och tillgång till den gemensamma webbplattformen med diskussionsforum.
 • Tips, råd och stöd av VA.
 • Möjlighet att söka ekonomiskt bidrag till er aktivitet.

Möjlighet att söka bidrag

Välkommen att vara med på en ansökan till EU-kommissionens utlysning för European Researchers’ Night 2018-19. Om ansökan beviljas, erbjuds ekonomiskt bidrag till ert evenemang 2018 och/eller 2019.

Kontakta VA senast den 10 januari 2018 vid frågor och för intresseanmälan!

 

Kontakta gärna oss för mer information:

Lena Söderström
Nationell samordnare ForskarFredag
[email protected]
070-716 06 44Läs om
ForskarFredags medborgarforskning MASSEXPERIMENTEN


ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

LÅNA EN FORSKARE

Kostnadsfria besök i hela landet
i samband med ForskarFredag-veckan


Läs de senaste nyheterna som rör ForskarFredagVill du vara med på vår mejllista och få koll på allt som händer inom ForskarFredag?Kontakt

ForskarFredag

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *