Skolbarn hjälper forskare undersöka risker

Skapad:

2012-05-13

Senast uppdaterad:

2022-06-21Pressmeddelande 120514

Vilka risker upplever barn och ungdomar i sin vardag? Det söker forskare nu hjälp att kartlägga! Barnen får själva fotografera situationer, platser eller föremål som de upplever som riskfyllda. Dessa tusentals bilder kommer att analyseras som en del i vetenskapsfesten ForskarFredag.

Aldrig tidigare har man på detta sätt undersökt vad unga själva definierar som riskfyllt. Forskningen har oftare handlat om att mäta risker för särskilt utsatta barn, samtidigt som de allra flesta olyckor inte drabbar riskgrupper och uppstår i vardagliga situationer.

– Jag vill veta vilka risker barnen ser i sin omgivning, och om barn i olika åldrar och på stora och små orter lägger märke till olika risker. Med den kunskapen kan vi förbättra riskkommunikationen, och i förlängningen öka deras trygghet, säger Erika Wall, forskare i sociologi vid Risk- och krisforskningscentret RCR på Mittuniversitetet.

Under flera år har vetenskapsfesten ForskarFredag genomfört massexperiment där skolelever samlat in data. I år medverkar de för första gången i samhällsvetenskaplig forskning.

Alla skolor i Sverige och elever i alla åldrar är välkomna att medverka i riskförsöket. Deltagande är kostnadsfritt och anmälan har öppnat. Undersökningen kommer att pågå under september. Resultaten och slutsatserna publiceras i slutet av året.

– Genom att medverka i ett forskningsprojekt hoppas vi att eleverna både lär sig mer om vad forskning är och blir nyfikna på forskaryrket, säger Cissi Billgren Askwall, generalsekreterare vid Vetenskap & Allmänhet som samordnar ForskarFredag.

ForskarFredag äger rum den 28 september 2012. På 28 orter runtom i Sverige är barn och vuxna välkomna att prova på forskning, experimentera, undersöka och komma forskare nära. Aktiviteterna är öppna för alla, med barn och unga som en särskilt viktig målgrupp.

EU-kommissionen har utlyst den fjärde fredagen i september till Researchers’ Night som firas över hela Europa. I Sverige kallas dagen ForskarFredag och har anordnats sedan 2006.

ForskarFredag och massförsöket genomförs med stöd av EU-kommissionen, Vetenskapsrådet och VINNOVA.

Mer information och pressbilder finns på www.forskarfredag.se, eller kontakta:
Karin Larsdotter, Vetenskap & Allmänhet, projektledare ForskarFredag Sverige, 070-255 38 91, [email protected]
Cissi Askwall, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet, 070-626 44 74, [email protected]

ForskarFredag är en del av EU-kommissionens initiativ Researchers’ Night. Dagen firas samtidigt i hela Europa. Föreningen Vetenskap & Allmänhet samordnar evenemang på 28 orter i Sverige. Syftet är att öka intresset för forskning och förmedla att forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb.

Se www.forskarfredag.se


Hjälp forskare att tolka budskapen i skolmiljön
Årets massexperiment!


ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

LÅNA EN FORSKARE

Kostnadsfria besök i hela landet
i samband med ForskarFredag-veckan


Läs de senaste nyheterna som rör ForskarFredagVill du vara med på vår mejllista och få koll på allt som händer inom ForskarFredag?Kontakt

ForskarFredag

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *