Vad roligt att du är intresserad av ForskarFredag! Här hittar du mer information om hur du gör för att bli  ForskarFredag-arrangör.

Hanna Barriga, forskare vid Karolinska Institutet in Stockholm pratar med en besökare vid ForskarFredag i Stockholm 2018. Foto: Erik Cronberg.

ForskarFredag arrangeras en gång om året, den sista fredagen och lördagen i september över hela Sverige. Vi skapar mötesplatser och bjuder in till dialog mellan forskare och allmänhet, berättar om vad forskning är och hur en det går till att forska samtidigt som vi visar upp ny, spännande forskning inom alla områden. Vi vill också ge unga nya förebilder och visa att forskning är en möjlig karriärväg.

Detta får ni som arrangör:

 • Ert evenemang blir en del av vetenskapsfestivalen ForskarFredag som är en del av vetenskapsfestivalen European Researchers’ Night som uppmärksammas i över 340 städer i hela Europa.
 • Era aktiviteter blir en del av det officiella programmet på www.forskarfredag.se (sidan hade 49 593 unika sidvisningar under 2018).
 • Vi hjälper till att sprida era aktiviteter via ForskarFredags och Vetenskap & Allmänhets kanaler på Facebook, Twitter och Instagram,
 • Er organisation och era samarbetspartners syns i listan över arrangörer på www.forskarfredag.se med möjlighet att få en egen sida (klicka här för exempel) där er organisation presenteras,
 • Tillgång till ForskarFredags logga, grafiska profil och mallar,
 • Möjlighet att beställa marknadsföringsprodukter till självkostnadspris,
 • Ni blir en del av ett nätverk av ForskarFredag-arrangörer i hela Sverige med:
  – tillgång till en webbportal med grafiska mallar, diskussionsforum och gemensam kalender,
  – möjlighet att delta i webbmöten,
  – inbjudan till kick-off i februari varje år för att utbyta erfarenheter med andra arrangörer,
 • För att hjälpa er att utvärdera ert evenemang tar vi fram enkäter för besökare, forskare och lärare. När svaren kommit in sammanställer vi en rapport över svaren från evenemangen på er ort. Givetvis får ni även ta del av rapporten med enkätsvaren från hela Sverige,
 • Tips, råd och stöd av Vetenskap & Allmänhet som samordnat ForskarFredag sedan 2006.

På Umevatoriet i Umeå under ForskarFredag 2016 kunde besökarna experimentera med alla sinnen. Foto: Umevatoriet.

En ForskarFredag-aktivitet…

 • …har fokus på möten och dialog mellan forskare och besökare,
 • …visar upp aktuell forskning och innovation,
 • …visar vad vetenskap är, hur forskning går till och hur en forskares vardag ser ut,
 • …bjuder in besökaren att vara aktiv! Arrangera hellre workshops, maker space, experiment eller science café än föreläsningar,
 • …utgår från aktuella och vardagsnära frågor som intresserar er målgrupp just nu,
 • …skapar en informell stämning,
 • …överraskar!
 • …inkluderar gärna konst, teater, stand-up, sport, matlagning, spel eller lekar, 
 • …visar upp forskning med lokal anknytning,
 • …visar besökarna den internationella aspekten av forskning.

Vad vi förväntar oss av dig som arrangör:

Att arrangera aktiviteter som en del av ForskarFredag är kostnadsfritt. Ni bestämmer själva hur stort evenemanget ska vara, vilka målgrupper ni riktar er till och vilken forskning som ni vill lyfta fram. Här är en sammanställning av vad vi förväntar oss av er:

Vi vill att ni…

 • …arrangerar en eller flera aktiviteter där forskare och allmänhet möts fredagen den 27 september och/eller lördagen den 28 september 2019, eller i nära anslutning till dessa datum. Minst en disputerad forskare ska medverka.
 • …ser till att evenemanget är gratis och öppet för alla.  Det är dock möjligt att arrangera aktiviteter för en särskild målgrupp, till exempel skolklasser, en fritidsklubb eller en fotbollsförening.
 • …anmäler aktiviteten/aktiviteterna till det officiella programmet på ForskarFredags webbsida (anmälan öppnar i februari 2019).

OBS! ForskarFredag är ett registrerat varumärke. Namnet ”ForskarFredag” och loggan får enbart användas för aktiviteter som är godkända av oss och finns med i det officiella ForskarFredag-programmet på www.forskarfredag.se

 • …utvärderar aktiviteterna med våra enkäter (se nedan) och rapporterar in svaren digitalt.
 • …svarar på några frågor från oss efter ForskarFredag. Vi vill till exempel veta vilka aktiviteter som genomfördes, antal besökare, antal forskare och hur ni marknadsförde evenemanget. Vi skickar ett mail som vi behöver ha svar på några dagar efter ForskarFredag.

Utvärdering

Ert evenemang ska utvärderas med våra enkäter:

 1. Enkät för besökare (svar från minst 10%),
 2. Enkät för medverkande (forskare och andra som arbetade under evenemanget. Svar från minst 50% av forskarna),
 3. Enkät för lärare (om ni bjudit in skolklasser).

Enkäterna finns tillgängliga via ett webbformulär och skickas ut som pdf-dokument om ni föredrar att dela ut dem i pappersform. Svaren måste dock rapporteras in digitalt. Självklart delar vi med oss av resultatet, både för aktiviteterna på er ort och för ForskarFredag i hela Sverige.

Mer information:

Lena Söderström
Projektledare och kommunikatör, Vetenskap & Allmänhet, VA


| Vetenskap & Allmänhet

Välkommen att arrangera ForskarFredag 2018-2019!

I en tid då ”alternativa fakta” och misstro mot vetenskap tidvis präglar samhällsdebatten är det viktigare än någonsin att forskare möter allmänheten för att berätta om sin forskning, hur vetenskap går till och vilken betydelse forskning och innovation har för samhället och vår vardag. Vetenskapsfestivalen ForskarFredag (European Researchers’ Night i Sverige) den sista fredagen i september är en sådan arena. Vi bjuder nu in alla intresserade aktörer att vara med i ForskarFredag 2018-2019!

Läs vidare