Tack för att du är med och skapar ForskarFredag! Här hittar du information om vad vi förväntar oss av dig som arrangör.

Börja gärna med att läsa lite om ForskarFredag!

 

Några tips för en lyckad ForskarFredag-aktivitet:

 • En ForskarFredag-aktivitet ska ha fokus på dialog mellan forskare och besökare, undvik föreläsningar!
 • Tänk interaktivt och underhållande.
 • Utgå från aktuella och vardagsnära frågor som intresserar er målgrupp just nu.
 • Skapa en informell stämning.
 • Överraska!
 • Konst, teater, stand-up, sport, lekar och andra inslag kan med fördel kombineras med att visa upp aktuell forskning och innovation.
 • Visa gärna upp forskning med lokal anknytning.
 • Visa besökarna den internationella aspekten av forskning.
 • Prata inte bara om resultat: Visa upp forskningsprocessen, berätta om vad vetenskap är och hur en forskares vardag ser ut.

 

Vad vi förväntar oss av dig som ny arrangör:

Vi vill att du…

 • Arrangerar en eller flera aktiviteter där allmänheten träffar forskare fredagen den 28 september och lördagen den 29 september 2018, eller i nära anslutning till dessa datum. Aktiviteterna ska vara gratis och öppna för alla. Det är dock möjligt att arrangera aktiviteter för en särskild målgrupp (till exempel skolklasser, en fritidsklubb eller en fotbollsförening).
 • Anmäler aktiviteten/aktiviteterna till programmet på ForskarFredags hemsida (klicka här!).
 • Svarar på några frågor efter ForskarFredag: vilka aktiviteter som genomfördes, antal besökare och antal forskare. Vi skickar ett mail som vi behöver ha svar på några dagar efter ForskarFredag.

Utvärdering

Utvärdera gärna ert evenemang med våra tre enkäter:

 1. För besökare (vi behöver svar från 10% av besökarna)
 2. För mMedverkande (forskare och andra som arbetade under aktiviteten) (vi behöver svar från 50% av forskarna)
 3. För lärare (om ni bjudit in skolklasser).

Enkäterna finns även som pdf-dokument om ni föredrar att skriva ut dem i pappersform. Kontakta oss via [email protected] Arrangören måste dock registrera svaren i det digitala formuläret, vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot enkätsvar i pappersform. Enkätsvaren ska vara registrerade senast den 9 november. Självklart delar vi med oss av resultatet.

Viktigt vid kommunikation och marknadsföring:

 • Använd alltid ForskarFredag-loggan i er kommunikation (i programblad, på affischer, webbsidor m.m.):  ForskarFredag-logga (png)
 • Skriv alltid ”ForskarFredag”. (Inte ”Forskarfredag”, ”forskarfredagen” eller andra omskrivningar).
 • Följande text är obligatorisk: ”Aktiviteten är en del av vetenskapsfestivalen ForskarFredag som samordnas av föreningen Vetenskap & Allmänhet”.
 • Lägg in en länk till ForskarFredags webbsida: www.forskarfredag.se

OBS! ForskarFredag är ett registrerat varumärke. Namnet ”ForskarFredag” och loggan får enbart användas vid aktiviteter som är godkända av oss och finns med i det officiella ForskarFredag-programmet

 

Detta får ni som arrangör:

 • Ert evenemang blir en del av vetenskapsfestivalen ForskarFredag och aktiviteten och er organisation kommer att synas på vår hemsida och i våra sociala medie-kanaler.
 • Tillgång till ForskarFredags logga, grafiska profil och mallar.
 • Ni blir en del av ett nätverk med ForskarFredag-arrangörer i hela Sverige.
 • Tips, råd och stöd av Vetenskap & Allmänhet.

Kontakta oss gärna för att få tillgång till grafiska mallar, om möjligheten att beställa marknadsföringsprodukter och för kontakt med andra arrangörer.

 

För mer information:

Lena Söderström
Projektledare och kommunikatör, Vetenskap & Allmänhet, VA
Nationell samordnare ForskarFredag och Forskar Grand Prix


| Vetenskap & Allmänhet

Välkommen att arrangera ForskarFredag 2018-2019!

I en tid då ”alternativa fakta” och misstro mot vetenskap tidvis präglar samhällsdebatten är det viktigare än någonsin att forskare möter allmänheten för att berätta om sin forskning, hur vetenskap går till och vilken betydelse forskning och innovation har för samhället och vår vardag. Vetenskapsfestivalen ForskarFredag (European Researchers’ Night i Sverige) den sista fredagen i september är en sådan arena. Vi bjuder nu in alla intresserade aktörer att vara med i ForskarFredag 2018-2019!

Läs vidare