Vill din organisation visa upp er eller andras forskning och skapa möten mellan era forskare och allmänheten? Välkommen att bli en del av ForskarFredag!


Anmäl er organisation som arrangör under ForskarFredag 2020,
så får ni inom kort mer information från oss: Klicka här!

Aktiviteterna anmäls till programmet senast den 30 oktober,
men gärna så tidigt som möjligt!
Klicka här!


Vetenskapsfestivalen ForskarFredag har samordnats nationellt av föreningen Vetenskap & Allmänhet sedan 2006. 

Aktiviteter arrangeras lokalt eller regionalt av lärosäten, science center, forskningscenter, institut, museum, arkiv, kommuner, regionförbund, sjukhus och många fler.

Att arrangera aktiviteter som en del av ForskarFredag är kostnadsfritt. Ni bestämmer själva vilka aktiviteter ni ska arrangera, hur stort evenemanget ska vara, vilka målgrupper ni riktar er till och vilken forskning ni vill lyfta fram. Aktiviteter som är en del av ForskarFredag ska alltid vara gratis för besökaren.

Era aktiviteter blir en del av den nationella vetenskapsfestivalen och syns i ForskarFredags program. Ni får också stöd och råd från Vetenskap & Allmänhet och blir en del av ett nätverk med forskningskommunikatörer i hela Sverige.

ForskarFredag är Sveriges mest spridda vetenskapsfestival och vi strävar efter att ha aktiviteter i hela Sverige, på små och stora orter.


Varför medverkar er organisation i ForskarFredag?

”Ett fantastiskt sätt att samverka mellan akademi och samhälle, tillför värde för alla medverkande och helt i linje med vårt uppdrag som arrangörer – att tillgängliggöra forskning, göra komplexa fenomen begripliga och lustfyllda. Skapar ofta oväntade möten mellan medverkande som leder till vidare engagemang, kontakt och samarbete.”
Högskolan i Skövde 

 

”Vi ser det som ett bra sätt att föra ut universitetets forskning till målgrupper vi annars inte riktar oss så mycket till.  I Låna en forskare blev en viktig del att inspirera framtida generationer och dessutom slå hål på en del fördomar om forskare och forskning.”
Linköpings universitet

 

”Vi ser att det är ett bra tillfälle att vända sig till gymnasieskolorna för att både inspirera till vidare studier och visa en möjlig karriärväg inom forskning. Det är också ett viktigt tillfälle att diskutera vad forskning är och varför det är viktigt.”
Göteborgs universitet


ForskarFredag 2020

ForskarFredag 2020 har temat ”Forskning för en hållbar framtid”.

Du som arrangör bestämmer själv om, och på vilket sätt, ert evenemang ska anknyta till temat.

Vill din organisation arrangera aktiviteter under ForskarFredag den 27 november 2020, eller under andra dagar samma vecka? Kontakta oss för mer information: [email protected] 


Detta får ni som arrangör:

 • Ert evenemang blir en del av vetenskapsfestivalen ForskarFredag som är en del av vetenskapsfestivalen European Researchers’ Night.
 • Ni blir en del av ett nätverk av forskningskommunikatörer i hela Sverige. Vi träffas varje år för kick-off i Stockholm där vi utbyter erfarenheter och inspireras av varandra, diskuterar via en gemensam webbportal och träffas vid webbmöten. Det är inte obligatoriskt att delta i mötena, men det är en möjlighet till nätverkande, inspiration och erfarenhetsutbyte som uppskattas av många.
 • Era aktiviteter blir en del av det officiella programmet på www.forskarfredag.se (efter godkännande av oss).
 • Er organisation och era samarbetspartners syns i listan över arrangörer med möjlighet att ha en egen sida där ni presenterar er organisation och varför ni är med i ForskarFredag.
 • Vi marknadsför era aktiviteter via ForskarFredags och Vetenskap & Allmänhets kanaler på Facebook, Twitter och Instagram.
 • Ni får tillgång till ForskarFredags grafiska material med logga, grafiska mallar m.m. 
 • Möjlighet att beställa marknadsföringsprodukter till självkostnadspris via vår webbshop (i samarbete med FF Profilreklam AB).
 • Vi hjälper er med utvärdering av ert evenemang. Vi har enkäter för besökare, forskare och lärare. Ni samlar in svaren och får tillbaka en rapport över svaren från evenemangen på er ort, samt en rapport med svaren från hela Sverige.
 • Tips, råd och stöd av Vetenskap & Allmänhet.

 

Stor eloge till er som jobbar med detta på VA, bra organiserat, snabb återkoppling på frågor och härlig pepp! – Arrangör 2019

VA samordnar och genomför ForskarFredag på ett fantastiskt sätt, väl genomtänkt, förankrat i forskning och tydligt strukturerat. Ni skapar även bra förutsättningar till utbyte av nya idéer, aktiviteter och upplägg mellan arrangörerna. – Arrangör 2019


Kriterier för ForskarFredag-evenemang

Nedanstående riktlinjer har tagits fram tillsammans med ForskarFredag-arrangörer under oktober 2019.

Arrangören bestämmer själv vilken forskning som ska lyftas upp i det egna evenemanget utifrån vilken forskning som bedrivs lokalt. Arrangören bestämmer typ av aktivitet, plats för evenemanget och målgrupp. Samtliga aktiviteter ska dock sträva efter att uppfylla följande:

 1. Målgruppen ska vara i fokus vid utformandet av aktiviteter, val av forskare och ämnen. Alla aktiviteter ska vara gratis att delta i för besökaren.
 2. Aktiviteterna ska sträva efter att väcka nyfikenhet och inspirera till att lära sig mer om forskning och vetenskap. Möten med forskare och doktorander är en central del av ForskarFredag.
 3. Aktiviteterna ska i huvudsak vara interaktiva. Varje besökare ska ges möjlighet att vara aktiv genom exempelvis experiment, spel, lekar eller andra aktiviteter. Besökarna ska ges möjlighet till, och uppmuntras till, dialog med forskarna. 
 4. Medverkande doktorander och forskare ska involveras tidigt i planeringen och erbjudas att delta i utformningen av aktiviteterna.
 5. Medverkande forskare och doktorander ska få stöd/utbildning i hur de bemöter besökarna och berättar om sin forskning på ett sätt som är anpassat för målgruppen.
 6. Arrangören ska sträva efter jämn könsfördelning och blandad bakgrund bland de inbjudna doktoranderna och forskarna.
 7. Arrangören ska sträva efter att visa upp en bredd av forskningsområden.
 8. Besökarna ska få kunskap om hur forskning går till, hur en forskares vardag kan se ut och hur vägen till forskaryrket kan se ut.
 9. Besökarna ska få kunskap om forskningens relevans i samhället och den internationella aspekten av forskning.
 10. Besökaren ska få ta del av forskning som bedrivs lokalt.

ForskarFredag är ett registrerat varumärke. Namnet ”ForskarFredag” och loggan får enbart användas för aktiviteter som är godkända av Vetenskap & Allmänhet och finns med i det officiella ForskarFredag-programmet på www.forskarfredag.se/aktiviteter


Mer information:

Lena Söderström
Projektledare och kommunikatör,
Nationell samordnare ForskarFredag och Forskar Grand Prix
Vetenskap & Allmänhet, VA
[email protected], 070-716 06 44