Att arrangera aktiviteter som en del av ForskarFredag är kostnadsfritt. Ni bestämmer själva vilka aktiviteter ni ska arrangera, hur stort evenemanget ska vara, vilka målgrupper ni riktar er till och vilken forskning ni vill lyfta fram.

Aktiviteter arrangeras lokalt eller regionalt och samordnas nationellt under namnet ForskarFredag av föreningen Vetenskap & Allmänhet sedan 2006.

Detta får ni som arrangör:

 • Ert evenemang blir en del av vetenskapsfestivalen ForskarFredag som är en del av vetenskapsfestivalen European Researchers’ Night med aktiviteter i över 370 städer runtom i Europa.
 • Era aktiviteter blir en del av det officiella programmet på www.forskarfredag.se
 • Hjälp med att sprida era aktiviteter via ForskarFredags och Vetenskap & Allmänhets kanaler på Facebook, Twitter och Instagram,
 • Er organisation och era samarbetspartners syns i listan över arrangörer på www.forskarfredag.se med möjlighet att få en egen sida (klicka här för exempel) där er organisation presenteras,
 • Tillgång till ForskarFredags logga, grafiska profil och mallar,
 • Möjlighet att beställa marknadsföringsprodukter till självkostnadspris,
 • Ni blir en del av ett nätverk av ForskarFredag-arrangörer i hela Sverige med tillgång till en webbportal och inbjudan till webbmöten och en årlig kick-off.
 • Tillgång till våra enkäter för besökare, forskare och lärare. Ni samlar in svaren och får tillbaka en rapport över svaren från evenemangen på er ort, samt en rapport med svaren från hela Sverige,
 • Tips, råd och stöd av Vetenskap & Allmänhet.

Vad vi förväntar oss av dig som arrangör:

Aktiviteter

 • Ni arrangerar en eller flera aktiviteter där forskare och allmänhet möts fredagen den 27 september och/eller lördagen den 28 september 2019, eller i nära anslutning till dessa datum. En doktorand eller forskare ska medverka.
 • Ni får gärna uppmärksamma årets tema ”Rymden & jag”, men detta är inte ett krav. Ni väljer själva inriktning på, och innehåll i, era aktiviteter.
 • Evenemanget ska vara gratis. Ingen entréavgift eller annan obligatorisk avgift får tas ut. Försäljning av förtäring är tillåtet.
 • Evenemanget ska vara öppet för alla. Det är dock möjligt att arrangera aktiviteter för en särskild målgrupp, till exempel skolklasser, en fritidsklubb eller en fotbollsförening.

Marknadsföring

 • Aktiviteten/aktiviteterna ska anmälas till ForskarFredags program senast den 31 augusti 2019
  Det är du som arrangör som ansvarar för att informationen i programmet är korrekt. Ändringar i aktiviteter hanterar vi så snabbt vi kan, men vi uppskattar om informationen är så komplett som möjligt när ni anmäler aktiviteten.

OBS! ForskarFredag är ett registrerat varumärke. Namnet ”ForskarFredag” och loggan får enbart användas för aktiviteter som är godkända av Vetenskap & Allmänhet och finns med i det officiella ForskarFredag-programmet på www.forskarfredag.se/aktiviteter

 • ForskarFredag-loggan ska vara synlig i all kommunikation om aktiviteten, länk ska finnas till www.forskarfredag.se, samt information om att ForskarFredag samordnas av Vetenskap & Allmänhet.

Utvärdering

 • Använd våra enkäter
  Vi tillhandahåller enkäter för besökare, medverkande och lärare (om ni bjuder in skolklasser). Enkäterna finns både i digital form och i pappersform, men svaren ska rapporteras in digitalt. Vi behöver svar från minst 10% av besökarna och 50% av medverkande forskare och doktorander.

Återrapportering

 • Svara på några frågor  
  Efter ForskarFredag kommer vi be er att svara på några frågor. Vi vill till exempel veta vilka aktiviteter som genomfördes, antal besökare, antal forskare/doktorander och antalet män/kvinnor som medverkar.
 • Skicka in några bilder från ert evenemang.
  Bilderna kommer användas på ForskarFredags webbsida, i sociala medier, i informationsmaterial och presentationer. Bilderna måste följa ForskarFredags fotoriktlinjer.

Anmäl din organisation som arrangör.
Anmäl en aktivitet till programmet.

Mer information:

Lena Söderström
Projektledare och kommunikatör,
Vetenskap & Allmänhet, VA
[email protected], 070-716 06 44

Det här är en ForskarFredag-aktivitet


| Vetenskap & Allmänhet

Välkommen att arrangera ForskarFredag 2018-2019!

I en tid då ”alternativa fakta” och misstro mot vetenskap tidvis präglar samhällsdebatten är det viktigare än någonsin att forskare möter allmänheten för att berätta om sin forskning, hur vetenskap går till och vilken betydelse forskning och innovation har för samhället och vår vardag. Vetenskapsfestivalen ForskarFredag (European Researchers’ Night i Sverige) den sista fredagen i september är en sådan arena. Vi bjuder nu in alla intresserade aktörer att vara med i ForskarFredag 2018-2019!

Läs vidare