ForskarFredag samordnas nationellt av den ideella organisationen Vetenskap & Allmänhet, VA, men det är de lokala arrangörerna som skapar ForskarFredag! Aktiviteterna arrangeras lokalt eller regionalt av en rad olika organisationer. Gemensamt är att vi vill berätta om forskning, forskningens betydelse i samhället och skapa möten och dialog mellan forskare och allmänhet.

Bild från ForskarFredag i Skellefteå 2016.

Bli en del av ForskarFredag!

Via ForskarFredag-nätverket får du kontakt med arrangörer över hela Sverige, får möjlighet att anordna nationella gemensamma aktiviteter, får stöd kring marknadsföring, utvärdering m.m. och får del av annan service, helt kostnadsfritt. Vill du veta mer om vad det innebär att vara ForskarFredag-arrangör? Läs mer här.

Erfarenheter och tips

Vi har sammanställt några av de viktigaste erfarenheterna och en rad råd kring att arrangera forskningskommunikationsaktiviteter under ForskarFredag. Läs mer här.

 

För mer information:

Lena Söderström
Projektledare och kommunikatör, Vetenskap & Allmänhet, VA
Nationell samordnare ForskarFredag


| Vetenskap & Allmänhet

Välkommen att arrangera ForskarFredag 2018-2019!

I en tid då ”alternativa fakta” och misstro mot vetenskap tidvis präglar samhällsdebatten är det viktigare än någonsin att forskare möter allmänheten för att berätta om sin forskning, hur vetenskap går till och vilken betydelse forskning och innovation har för samhället och vår vardag. Vetenskapsfestivalen ForskarFredag (European Researchers’ Night i Sverige) den sista fredagen i september är en sådan arena. Vi bjuder nu in alla intresserade aktörer att vara med i ForskarFredag 2018-2019!

Läs vidare