Vill din organisation arrangera aktiviteter där forskare och allmänhet möts? Där besökarna upptäcker forskning som bedrivs hos er och får lära sig mer om hur forskning går till? Välkommen att bli en del av ForskarFredag, alltid den sista veckan i september.

Vetenskapsfestivalen ForskarFredag har samordnats nationellt av föreningen Vetenskap & Allmänhet sedan 2006. Aktiviteter arrangeras lokalt eller regionalt av till exempel lärosäten, science center, forskningscenter, institut, museum, arkiv, kommuner, regionförbund och många, många fler! ForskarFredags officiella datum är den sista fredagen och lördagen i september, då det är en del av European Researchers’ Night. Evenemanget har de senaste åren vuxit och alla aktiviteter som arrangeras under veckan är välkomna att vara en del av programmet.

ForskarFredag är Sveriges mest spridda vetenskapsfestival och vi strävar efter att ha aktiviteter i hela Sverige, på små och stora orter. Att delta i ForskarFredag ska alltid vara gratis för besökaren.

Att arrangera aktiviteter som en del av ForskarFredag är kostnadsfritt. Ni bestämmer själva vilka aktiviteter ni ska arrangera, hur stort evenemanget ska vara, vilka målgrupper ni riktar er till och vilken forskning ni vill lyfta fram.

Detta får ni som arrangör:

 • Ert evenemang blir en del av vetenskapsfestivalen ForskarFredag som är en del av vetenskapsfestivalen European Researchers’ Night med aktiviteter i över 370 städer runtom i Europa.
 • Ni blir en del av ett nätverk av forskningskommunikatörer i hela Sverige. Vi träffas varje år för kick-off i Stockholm där vi utbyter erfarenheter, har en gemensam webbportal och arrangerar webbmöten.
 • Era aktiviteter blir en del av det officiella programmet på www.forskarfredag.se. Er organisation och era samarbetspartners syns i listan över arrangörer med möjlighet att få en egen sida där er organisation presenteras.
 • Vi marknadsför era aktiviteter via ForskarFredags och Vetenskap & Allmänhets kanaler via sociala medier så som Facebook, Twitter och Instagram.
 • Tillgång till ForskarFredags logga, grafiska profil och mallar.
 • Möjlighet att beställa marknadsföringsprodukter till självkostnadspris.
 • Ni kan utvärdera era evenemang med våra enkäter för besökare, forskare och lärare. Ni samlar in svaren och får tillbaka en rapport över svaren från evenemangen på er ort, samt en rapport med svaren från hela Sverige,
 • Tips, råd och stöd av Vetenskap & Allmänhet.

 

 

Varför medverkar er organisation i ForskarFredag?

”Ett fantastiskt sätt att samverka mellan akademi och samhälle, tillför värde för alla medverkande och helt i linje med vårt uppdrag som arrangörer – att tillgängliggöra forskning, göra komplexa fenomen begripliga och lustfyllda. Skapar ofta oväntade möten mellan medverkande som leder till vidare engagemang, kontakt och samarbete.”
Högskolan i Skövde 

”Vi ser det som ett bra sätt att föra ut universitetets forskning till målgrupper vi annars inte riktar oss så mycket till.
I Låna en forskare blev en viktig del att inspirera framtida generationer och dessutom
slå hål på en del fördomar om forskare och forskning.”
Linköpings universitet

”Vi ser att det är ett bra tillfälle att vända sig till gymnasieskolorna för att både inspirera till vidare studier
och visa en möjlig karriärväg inom forskning.
Det är också ett viktigt tillfälle att diskutera vad forskning är och varför det är viktigt.”
Göteborgs universitet

 

Stor eloge till er som jobbar med detta på VA, bra organiserat, snabb återkoppling på frågor och härlig pepp! – Arrangör 2019

 

Kriterier för ForskarFredag-evenemang

Nedanstående riktlinjer har tagits fram tillsammans med ForskarFredag-arrangörer i hela landet under oktober 2019.

Arrangören bestämmer själv vilken forskning som ska lyftas upp i det egna evenemanget utifrån vilken forskning som bedrivs lokalt. Arrangören bestämmer typ av aktivitet, plats för evenemanget och målgrupp. Samtliga aktiviteter ska dock sträva efter att uppfylla följande:

 1. Målgruppen ska vara i fokus vid utformandet av aktiviteter, val av forskare och ämnen.
 2. Aktiviteterna ska sträva efter att väcka nyfikenhet och inspirera till att lära sig mer om forskning och vetenskap. Möten med forskare och doktorander är en central del av ForskarFredag.
 3. Aktiviteterna ska i huvudsak vara interaktiva. Varje besökare ska ges möjlighet att vara aktiv genom exempelvis experiment, spel, lekar eller andra aktiviteter. Besökarna ska ges möjlighet till, och uppmuntras till, dialog med forskarna. Föreläsningar kan arrangeras som en del av ett evenemang, men dialog och interaktivitet ska inkluderas.
 4. Medverkande doktorander och forskare ska involveras tidigt i planeringen och erbjudas att delta i utformningen av aktiviteterna.
 5. Medverkande forskare och doktorander ska få stöd/utbildning i hur de bemöter besökarna och berättar om sin forskning på ett sätt som är anpassat för målgruppen.
 6. Arrangören ska sträva efter jämn könsfördelning och blandad bakgrund bland de inbjudna doktoranderna och forskarna.
 7. Arrangören ska sträva efter att visa upp en bredd av forskningsområden.
 8. Besökarna ska få kunskap om hur forskning går till, hur en forskares vardag kan se ut och hur vägen till forskaryrket kan se ut.
 9. Besökarna ska få kunskap om forskningens relevans i samhället och den internationella aspekten av forskning.
 10. Besökaren ska få ta del av forskning som bedrivs lokalt.

ForskarFredag är ett registrerat varumärke. Namnet ”ForskarFredag” och loggan får enbart användas för aktiviteter som är godkända av Vetenskap & Allmänhet och finns med i det officiella ForskarFredag-programmet på www.forskarfredag.se/aktiviteter

ForskarFredag 2020

ForskarFredag den sista veckan i september 2020 har tema klimat, miljö och hållbarhet.

Vill din organisation arrangera ForskarFredag den 25-26 september 2020? Just nu finns det möjlighet att vara med i en EU-ansökan med möjlighet till ett ekonomiskt bidrag till ert evenemang. Den 15 november vill vi veta om ni avser vara med på EU-ansökan. Den 29 november behöver vi ha underlag från er.

Läs mer:
Information om ForskarFredag 2020 (PDF)

Mer information:

Lena Söderström
Projektledare och kommunikatör,
Vetenskap & Allmänhet, VA
[email protected], 070-716 06 44