Vad roligt att du är intresserad av ForskarFredag! Här hittar du information om vad vi förväntar oss av dig som arrangör.

Hanna Barriga, forskare vid Karolinska Institutet in Stockholm pratar med en besökare vid ForskarFredag i Stockholm 2018. Foto: Erik Cronberg.

 

En ForskarFredag-aktivitet…

 • …har fokus på möten och dialog mellan forskare och besökare,
 • …visar upp aktuell forskning och innovation,
 • …visar vad vetenskap är, hur forskning går till och hur en forskares vardag ser ut,
 • ...bjuder in besökaren att vara aktiv! Arrangera hellre workshops, maker space, experiment eller science café snarare än föreläsningar, om det inte är väl genomtänkt för just er målgrupp,
 • …utgår från aktuella och vardagsnära frågor som intresserar er målgrupp just nu,
 • …skapar en informell stämning,
 • …överraskar!
 • …inkluderar gärna konst, teater, stand-up, sport och lekar,
 • …visar gärna upp forskning med lokal anknytning,
 • …visar besökarna den internationella aspekten av forskning.

 

Vad vi förväntar oss av dig som arrangör:

Att arrangera aktiviteter som en del av ForskarFredag är kostnadsfritt. Här är en sammanställning av vad vi förväntar oss av er:

 • Arrangerar en eller flera aktiviteter där forskare och allmänhet möts fredagen den 27 september och/eller lördagen den 28 september 2019, eller i nära anslutning till dessa datum. Aktiviteterna ska vara gratis och öppna för alla. Det är dock möjligt att arrangera aktiviteter för en särskild målgrupp, till exempel skolklasser, en fritidsklubb eller en fotbollsförening. Om en annan arrangör anordnar aktiviteter på samma ort bör ni föra en dialog om samarbete kring program och marknadsföring så att det är tydligt för besökaren att båda evenemangen är en del av ForskarFredag.
 • Anmäler aktiviteten/aktiviteterna till det officiella programmet på ForskarFredags webbsida (anmälan öppnar i februari 2019). ForskarFredag är ett registrerat varumärke. Namnet ”ForskarFredag” och loggan får enbart användas vid aktiviteter som är godkända av oss och finns med i det officiella ForskarFredag-programmet på www.forskarfredag.se
 • Utvärderar aktiviteterna med våra enkäter (se nedan) och rapporterar in svaren digitalt.
 • Svarar på några frågor efter ForskarFredag: vilka aktiviteter som genomfördes, antal besökare och antal forskare. Vi skickar ett mail som vi behöver ha svar på senast den 3 oktober 2019.

 

Utvärdering

Ert evenemang ska utvärderas med våra tre enkäter:

 1. För besökare (svar från minst 10% av besökarna. Besökarna ska fylla in enkäten samma dag som evenemanget),
 2. För medverkande (forskare och andra som arbetade under evenemanget. Svar från minst 50% av forskarna),
 3. För lärare, om ni bjudit in skolklasser.

Enkäterna finns tillgängliga via ett webbformulär och som pdf-dokument om ni föredrar att dela ut dem i pappersform. Svaren måste dock rapporteras in digitalt, vi har ingen möjlighet att ta emot enkätsvar i pappersform. Enkätsvaren ska vara registrerade senast den 8 november 2019. Självklart delar vi med oss av resultatet, både för aktiviteterna på er ort och för ForskarFredag i hela Sverige.

Detta får ni som arrangör:

 • Ert evenemang blir en del av vetenskapsfestivalen ForskarFredag som är en del av vetenskapsfestivalen European Researchers’ Night,
 • Era aktiviteter finns med i det officiella programmet på www.forskarfredag.se,
 • Er organisation finns med i listan över arrangörer på www.forskarfredag.se med möjlighet att få en egen sida (klicka här för exempel) där er organisation presenteras,
 • Tillgång till ForskarFredags logga, grafiska profil och mallar,
 • Möjlighet att beställa marknadsföringsprodukter till självkostnadspris,
 • Ni blir en del av ett nätverk av ForskarFredag-arrangörer i hela Sverige,
 • Rapporter med enkätsvaren från evenemangen på er ort, och resultaten för alla ForskarFredag-evenemang i Sverige,
 • Tips, råd och stöd av Vetenskap & Allmänhet,
 • Inbjudan till kick-off i februari varje år.

 

Viktigt vid kommunikation och marknadsföring:

 • Använd alltid ForskarFredag-loggan i programblad, på affischer, webbsidor och i andra sammanhang där ForskarFredag nämns (ForskarFredag-logga (png))
 • Skriv alltid ”ForskarFredag”. (Inte ”Forskarfredag”, ”forskarfredagen” eller andra omskrivningar).
 • Följande text är obligatorisk: ”Aktiviteten är en del av vetenskapsfestivalen ForskarFredag som samordnas av föreningen Vetenskap & Allmänhet”.
 • Länka till ForskarFredags webbsida: www.forskarfredag.se

 

Mer information:

Lena Söderström
Projektledare och kommunikatör, Vetenskap & Allmänhet, VA
Nationell samordnare ForskarFredag och Forskar Grand Prix


| Vetenskap & Allmänhet

Välkommen att arrangera ForskarFredag 2018-2019!

I en tid då ”alternativa fakta” och misstro mot vetenskap tidvis präglar samhällsdebatten är det viktigare än någonsin att forskare möter allmänheten för att berätta om sin forskning, hur vetenskap går till och vilken betydelse forskning och innovation har för samhället och vår vardag. Vetenskapsfestivalen ForskarFredag (European Researchers’ Night i Sverige) den sista fredagen i september är en sådan arena. Vi bjuder nu in alla intresserade aktörer att vara med i ForskarFredag 2018-2019!

Läs vidare