Att leva och bo med nya klimatförutsättningar – hur ställer vi om?

Samtalet går att se i efterhand i spelaren här ovanför! Klicka på den för att se större bild.

Dagens klimatförändringar är en av mänsklighetens största utmaningar, vilket blivit ännu tydligare efter sommarens extrema väderhändelser och slutsatserna i FN:s klimatpanel färska rapport. Svårigheterna är många och stora, men det är även vår anpassningsförmåga och uppfinningsrikedom. De val vi gör idag avgör hur klimatet kommer att se ut framöver – vi kan fortfarande påverka vår framtid! Samtalet livesändes under ForskarFredag den 24 september men går fortfarande att se i sin helhet!

Samtalet tar upp frågor som:

 • Vad innebär klimatförändringarna och varför är de dåliga för oss? 
 • Hur kan forskningen om att leva i rymden användas för att anpassa oss till ett nytt klimat här på jorden?
 • Hur vi gör våra boenden mer klimatsmarta?
 • Hur vi löser matförsörjningen när jorden blir svårare att bruka i takt med att behovet av föda ökar? 

Samt kanske de viktigaste frågorna av alla: Vad kan vi själva göra för att bidra, och hur ställer vi om till en hållbar framtid? 


I samtalen möter vi framstående forskare från SMHI, Chalmers Tekniska Högskola och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Vi lär oss om hur forskarna arbetar och hur man framställer vetenskaplig kunskap. Vi tar även del av hur man jobbar aktivt ute i landet med att ställa om för en hållbar framtid.

Samtalen ger oss möjlighet att förstå allvaret i situationen, men också få hopp inför framtiden. Ta med er nyfikenhet och lär er mer under ForskarFredag den 24 september!

Del 1, kl. 10.00-10.30. Vad säger vetenskapen? 

Hur jobbar en klimatforskare och vad säger den senaste forskningen om klimatet? Lär dig mer om vilka verktyg och metoder som används. Ta del av den nya IPCC-rapporten och lär dig om hur forskarna tar fram scenarier för framtiden. 

 • Gustav Strandberg är klimatforskare vid SMHI. Han lär oss vad skillnaden mellan väder, klimat och miljö är, samt satelliters roll inom klimatforskningen.
 • Lena Lindström vid SMHI arbetar som nationell kontaktpunkt i Sverige för IPCC och har deltagit vid beslutsmötet för IPCC:s senaste delrapport “Den vetenskapliga grunden”.

Del 2, kl. 10.40-11.10.  Leva och bo i rymden – hur vi kan lära av rymdforskningen för att klimatanpassa på jorden?

När man ska bo i rymden måste varje liten del tänkas igenom. Det handlar om att in i minsta detalj ta tillvara på knappa resurser, att minimera slöseri med energi, vatten, mat och avfall samt hur vi ska överleva i rymdens ogästvänliga klimat. Kan forskningen om hur man lever i rymden användas för att anpassa oss in i ett nytt klimat här på jorden?

 • Lär dig hur vi kan få våra boenden mer klimatsmarta. Professor Maria Nyström vid Chalmers Tekniska Högskola berättar om sitt projekt med NASA om framtidens boende.

Hur anpassar och effektiviserar vi odlingen när klimatet blir varmare och jorden svårare att bruka i takt med att behovet av föda ökar? Vi behöver ett hållbart livsmedelsproduktionssystem med nya lösningar – kan insektsprotein stå på framtidens meny?

 • Åsa Berggren är professor vid institutionen för ekologi på Sveriges lantbruksuniversitet och samarbetar med andra forskare inom European Space Agency. 

Del 3, kl. 11.20-12.00. Hur ställer vi om och anpassar oss till ett nytt klimat? 

Vem bär det nationella ansvaret, hur ställer kommunerna om, och vad kan du som privatperson göra idag för att bidra till en hållbar framtid? Lyssna till dem som redan tagit steget.

 • Karin Hjerpe är tf .verksamhetsledare för Nationellt Centrum för Klimatanpassning.
 • Nio år i rad har Helsingborg utsetts till den miljövänligaste kommunen i Sverige. Ta del av klimatstrategernas sätt att jobba och se vad kommunen gör för att ställa om.
 • Kalle Nilvér berättar om sin resa där han sålde sitt bolag, hoppade av VD-tjänsten och ställde om hela sitt liv till förmån för klimatet, både privat och inom arbetslivet. Han berättar om vad du som privatperson kan göra för att på ett enkelt sätt bidra till en mer hållbar framtid.
 • Olle Torpman är klimatfilosof och tar upp frågor som: Vad har etik med klimatet att göra? Vilket ansvar har vi som individer i den här frågan? Hur ska vi dela på ansvaret? Vem ska göra vad?

Plats

Online via Youtube. Sändess från Visualiseringscenter C i Norrköping.

Mer information

Samtalet kan ses i efterhand, men interaktionen med forskarna erbjöds enbart live.

Kontaktperson

Tuvalie Mellin
[email protected]

Arrangörer

Rymdstyrelsen

SMHI

Visualiseringscenter C

Vetenskap & Allmänhet


Lägg till en kommentar