TEPÅSEFÖRSÖKET 2015

 Svenska elever hjälpte klimatforskare!

forskningpagar

TEPÅSEFÖRSÖKET-webbElever från hela Sverige deltog i det klimatnyttiga massexperimentet Tepåseförsöket!

ForskarFredags massexperiment Tepåseförsöket handlar om en central fråga för mänskligheten: klimatförändringarna och hur de påverkar vår värld. Genom massexperimentet fick eleverna delta i riktig forskning, och bidra till att utveckla ny och viktig kunskap.

Forskaren Judith Sarneel vid Umeå universitet:

Med elevernas hjälp kan vi få värdefull information om hur klimatet påverkar jordens nerbrytning av växtmaterial, och hur klimatförändringarna kommer att öka utsläppen av växthusgaser från jorden.

Judith-Sarneel-tepaseforsoket
Forskaren Judith Sarneel vid Umeå universitet fick hjälp av många forskningsassistenter i Tepåseförsöket.

Skapar en världskarta över jordens nerbrytningshastighet!

När mikroorganismer i jorden bryter ner växtmaterial bildas gasen koldioxid. Koldioxid bidrar till växthuseffekten och spelar en viktig roll i klimatförändringarna. Hur snabbt mikroorganismerna bryter ner växtmaterialet – och hur mycket koldioxid som bildas under en viss tid – varierar beroende på olika faktorer, såsom temperatur, fukt, surhetsgrad och hur mycket näring jorden innehåller. Nerbrytningen i kalla klimat är till exempel långsammare än i varma klimat.

För att forskare ska kunna göra bättre prognoser över hur klimatförändringarna kommer att se ut i framtiden, behöver de mer kunskap om hur nerbrytningen av växtmaterial, som exempelvis teblad, går till.

Tepåseförsöket är ett unikt sätt att samla in stora mängder data om nerbrytningshastighet i olika miljöer, för att testa förhållandet mellan klimat och nerbrytningshastighet.

Genom att undersöka hur teblad bryts ner i olika delar av världen siktar forskarna på att skapa ett världsomfattande ”Global Tea Bag Index” som ett mått på jordens nerbrytningsförmåga i olika delar av världen.

Gräv ner, gräv upp, väg!

I Tepåseförsöket hjälpte elever forskare att undersöka jordens nerbrytning av växtmaterial genom att gräva ner tepåsar och efter några månader ta upp dem igen och väga dem, för att se hur mycket av tebladen som brutits ner. Tepåsarna grävdes ner i slutet av maj, och grävdes upp igen i augusti/september. Experimentet tog cirka 6 lektionstimmar att genomföra.

Elever som deltog i experimentet fick upptäcka att det finns levande mikroorganismer i jorden, att graden av mikroorganismernas aktivitet beror på miljöfaktorer och att vi människor påverkar klimatet genom våra aktiviteter. Genom att delta i ett riktigt forskningsprojekt bidrog eleverna till utvecklingen av ny kunskap och fick en större förståelse för hur forskning går till.

Ladda ner slutrapporten i pdf-format genom att trycka på bilden.
Ladda ner slutrapporten i pdf-format genom att trycka på bilden.

Populärvetenskaplig rapport

En populärvetenskaplig forskningsrapport om resultaten från Tepåseförsöket kan du ladda ner här.

Ladda ner lärarhandledning i pdf-format genom att trycka på bilden.
Ladda ner lärarhandledning i pdf-format genom att trycka på bilden.

Handledning för lärare

En lärarhandledning med bakgrundsinformation och förslag till hur området kan introduceras och diskuteras i klassen laddar ni ner HÄR.

Formuläret där resultaten fylldes i kan ni ladda ner HÄR.

Tre instruktionsfilmer om hur Tepåseförsöket går till finns att se på YouTube se nedan:

Informationsblad/affischer

Nu finns affischer om Tepåseförsöket att ladda ner (se länkar nedan), om ni till exempel vill sätta upp på era skolor för att visa de klasser som inte deltog, eller om barnen vill ta med hem och visa sina familjer.

Finns både i högupplöst (för utskrift) och lågupplöst (för epost/webb) format.

Om ForskarFredag och massexperimentet

EU-kommissionen har utlyst sista fredagen i september varje år till European Researchers’ Night, i hela Europa. I Sverige kallas dagen ForskarFredag och firas på ett trettiotal orter. Fredagen den 25 september är barn och vuxna välkomna att experimentera, undersöka, diskutera och komma forskare nära från Luleå i norr till Lund i söder. Syftet med ForskarFredag är att visa att forskning berör oss alla och att forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb. VA samordnar vetenskapsfesten ForskarFredag i Sverige.

formaslogo
umu

ForskarFredags massexperiment 2015 är utformat av forskaren Judith Sarneel vid Umeå universitet i samarbete med forskare vid universitetet i Utrecht i Nederländerna och Österrikes myndighet för hälsa och livsmedelssäkerhet. Experimentet samordnas av Vetenskap & Allmänhet, VA med stöd av Forskningsrådet Formas och Vetenskapsrådet.

VR_LOGO_CMYK_LIGGANDE1-300px

Läs/lyssna på en intervju med Judit från SR:Nedgrävda tepåsar ökar förståelsen för klimatet

Lyssna även på  RadioScience podcast om Tepåseförsöket här:
”Roligt! Så sammanfattar vi Tepåseförsöket. RadioScience har varit ute i fält med klass 3a från Sunnerstaskolan i Uppsala. Vi gick till en ås och grävde ner tepåsar så att forskarna ska få se vad som händer med teerna när de ligger nere i marken över sommaren. Klimatforskaren Judith Sarneel vid Umeå universitet förklarar hur tepåsarna med rött och grönt te kan visa hur klimatförändringar påverkar nedbrytningen av växtmaterial i marken. Fredrik Brounéus från Vetenskap & Allmänhet berättar hur organisationen organiserat det här och andra massexperiment.”

Några av alla pressklipp:

Vid frågor, kontakta Fredrik Brounéus, projektledare VA, [email protected]072-556 34 48

 

[textblock title=”Tidsplan för tepåseförsöket 2015″ text=”5 februari: Anmälan öppnar
5 mars: Anmälan stänger
v. 11–12: Klasser får besked om de är utvalda att delta eller ej + utskick av instruktioner
19 mars: Sista dag för avanmälan + eventuellt intag av reserver
v. 17: Utskick av utrustning till utvalda klasser
v. 22–23: Tepåsarna grävs ner på valfri dag under dessa veckor
v. 35–36: Tepåsarna grävs upp på valfri dag under dessa veckor
30 september: Sista dag för rapportering av resultat och inskick av termometer + webbutvärdering
jan/feb 2016: Forskningsrapport publiceras” style=”orange”]

 

LOGO_IYS

FN har utsett 2015 till internationella jordåret (International Year of Soils) för att lyfta fram jordens avgörande betydelse för mänskligheten, och vikten av ett hållbart utnyttjande av jordresurserna. Tepåseförsöket bidrar till att sprida kunskap om jordens betydelse för klimatförändringarna.

Läs mer om International Year of Soils HÄR.

ForskarFredag 2022Vetenskapsfestivalen ForskarFredag skapar dialog mellan forskare och allmänhet. Delta och upptäck hur spännande forskning är. I år arrangeras ForskarFredag den 26/9- 1/10-2022 på ett 30-tal orter runt om i landet. Alltid kostnadsfritt!

ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

Medborgarforska för miljön

Kontakt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.