Therese Janzen (fullbokad)

forskar om fästingar

Fästingar i stadsnära naturområden

✓ På plats

✓ Online

✓ Åk f-3

✓ Åk 4-6

✓ Åk 7-9

✓ Gymnasiet

✓ Svenska

✓ Engelska

✓ Natur-
vetenskap

Jag heter Thérese och är doktorand på Södertörns Högskola och jag forskar på fästingar och fästingöverförda sjukdomar i stadsnära grönområden. Fästingar är parasiterande varelser som ekologiskt fungerar som vektorer, vilket innebär att de överför bakterier, virus och mikroorganismer från ett värddjur till ett annat. Fästingar finns precis som vi till för sin egen skull, att föra sina egna gener vidare.

Jag tycker att fästingar är väldigt fascinerande. Fästingarna är riktiga överlevare, kan leva utan mat i 2 år och lägger uppemot 3000 ägg under sitt liv.

Stadsnära grönområden är viktiga för människors välbefinnande men kan även innebära risker för fästingbett och fästingburna sjukdomar. Förekomsten av fästingburna sjukdomar som Borrelia och TBE har ökat i norra Europa, dels på grund av klimatförändringar och landskapsförändringar men även av andra faktorer som socioekonomiska och politiska förändringar som påverkar både markanvändning och mänskligt beteende.

Det övergripande syftet med min forskning är att öka kunskapen om hur landskap, markanvändning och mänskliga aktiviteter påverkar att vi blir fästingbitna i stadsnära grönområden.

Kort om Therese Janzen

Ålder: 45
Familj:
Man och två barn (8 och 9)
Fritidsintressen:
Löpning, basket och fästingar
Därför forskar jag: För att jag är nyfiken

Om besöket är på plats kan jag komma till:

Stockholms län


Södertörns högskola

Naturvetenskap, miljö och teknik

Läs mer om min forskning


Lediga tider för Therese Janzen

Inga tillgängliga tider

ForskarFredag arrangeras
den 25-30 september

Gratis aktiviteter runt om i Sverige och online


ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!


Läs de senaste nyheterna som rör ForskarFredagVill du vara med på vår mejllista och få koll på allt som händer inom ForskarFredag?


Kontakt

ForskarFredag

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *