Sabine Sigfridsson

Hur påverkas biologisk mångfald av olika behandlingsmetoder/gödning i betesmarker?

✓ På plats

✓ Online

✓ Åk 4-6

✓ Åk 7-9

✓ Gymnasiet

✓ Arbetsplats/
organisation

✓ Svenska

✓ Engelska

✓ Biogeografi

✓ Naturgeografi

✓ Landskapsanalys

Hej, jag är gymnasielärare i bl.a. svenska och geografi samt forskar på deltid inom naturgeografi på Stockholms universitet. Jag har under fyra år samlat in data i betade gräsmarker söder om Stockholm och håller just nu på att sammanställa resultatet till två olika forskningsrapporter.

Min forskning har syftet att undersöka hur biologisk mångfald påverkas av olika behandlingsmetoder/gödning i betesmarker. Jag tittar alltså på om de olika arterna som växer i beteshagarna mår bra eller ej av denna gödning. Jag mäter även om de behandlade markerna tar upp olika mycket koldioxid från atmosfären, och analyserar om gödningen kan förstärka koldioxidupptaget eller inte. Detta är superintressant i relation till de globala hållbarhetsmålen, där människa och natur ska samsas om samma yta på ett varaktigt sätt.

Jag drivs av att sprida kunskap; och vad är inte bättre än att få delge samt diskutera det som sker inom forskningen och som man själv tillskansat sig stor kunskap inom.

Kort om Sabine Sigfridsson

Ålder: 39
Familj:
Mamma till en sjuårig son
Fritidsintressen:
Musik, friluftsliv, äventyr, odling.
Därför forskar jag: Jag vill förstå samt sprida nyfikenhet och kunskap, skapa funderingar och diskussion. Men framförallt bidra till ett litet steg inom forskningen om en mer hållbar markanvändning på vår planet!

Praktisk information

Jag kan tänka mig olika inriktningar på samtalet, som :
1. Biologisk mångfald samt inlagring av koldioxid i svenska betade gräsmarker.
2. Att bedriva forskning ute i fält, hur går det till?
3. Markanvändning i Sverige idag – hur kan vi koppla detta till de globala målen för hållbar utveckling?

Mitt ämne är ett så kallat syntesämne som innefattar både biologi och naturgeografi såklart, men även kulturgeografi, hållbar utveckling samt samhälls- och naturvetenskap.

Om besöket är på plats kan jag komma till

Jag bor och jobbar i Stockholm och har inga problem att ta mig inom landet (helst med tåg).


Stockholms universitet

Instutitionen för naturgeografi

Läs mer om min forskning


Bokningen har stängt för denna omgång

Anmäl dig till ForskarFredags mejllista om du vill ha information när det är dags för nästa låneperiod.


ForskarFredag arrangeras
den 25-30 september

Gratis aktiviteter runt om i Sverige och online


ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!


Läs de senaste nyheterna som rör ForskarFredagVill du vara med på vår mejllista och få koll på allt som händer inom ForskarFredag?


Kontakt

ForskarFredag

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *