Ola Svensson

Fiskarnas evolutionära ekologi

✓ På plats

✓ Online

✓ Gymnasiet

✓ Svenska

✓ Engelska

✓ Evolutionär ekologi

✓ Biologi

✓ Evolutions-
biologi

Jag är docent i evolutionär ekologi och min forskning är främst inriktad på olika delar av fiskars fortplantning. En stor del av forskningen har handlat om sexuellt urval. Det uppstår genom att olika individer har olika parningsframgång till skillnad från naturligt urval som uppstår genom variation i överlevnad. Jag har studerat allt från partnerval och artbildning till spermiekonkurrens och vård av avkomman.


Min forskning är oftast grundforskning, eller ”nyfikenhetsforskning” som det ibland kallas för, som ökar vetenskapssamhällets och mänsklighetens kunskapsbas. Processerna jag undersöker sker här och nu, vilket förstås gör forskningen relevant inte minst då människans verksamhet gör att miljön förändras fort genom exploatering och utsläpp. Jag deltar även i projekt där vi undersöker negativa ekologiska effekter av båttrafik samt studier av invasiva främmande arter.

Kort om Ola Svensson

Ålder: 51
Familj:
Fru och två barn.
Fritidsintressen:
Akvarium, trädgård, natur

Praktisk information

 Jag bor i Mölndal och pendlar till Högskolan i Borås

Om besöket är på plats kan jag komma till:

Borås, Mölnlycke, Mölndal


Högskolan i Borås

Institutionen för pedagogiskt arbete

Läs mer om min forskning


Lediga tider för Ola Svensson

Inga tillgängliga tider

ForskarFredag 2022Vetenskapsfestivalen ForskarFredag skapar dialog mellan forskare och allmänhet. Delta och upptäck hur spännande forskning är. I år arrangeras ForskarFredag den 26/9- 1/10-2022 på ett 30-tal orter runt om i landet. Alltid kostnadsfritt!

Se vad som händer under ForskarFredag, sök på ort, datum och målgrupp.


ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

Vill du vara med på vår mejllista och få koll på allt som händer inom ForskarFredag?


Medborgarforska för miljön!Hjälp forskare att kartlägga Sveriges plastskräp i september.

Kontakt

ForskarFredag

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.