Nerges Winblad – fullbokad

forskar om stamceller

Vad kan man göra med stamceller?

✓ På plats

✓ Online

✓ Åk 7-9

✓ Gymnasiet

✓ Svenska

✓ Engelska

✓  Regenerativ medicin

✓ Utvecklingsbiologi

✓ CRISPR/Cas

Jag heter Nerges och är molekylärbiolog. De senaste åren har jag varit doktorand på Karolinska institutet och forskat på stamceller. Det var aldrig självklart från början, allt jag visste när jag gick i trean på gymnasiet var att jag ville studera biologi. Sedan har resan till doktorandtjänsten kantats av många olika val som tagit mig till olika platser i Sverige och världen.

Så vad är det jag gör som doktorand? Jo, min forskning fokuserar på stamceller från människan. Den här typen av celler har potentialen att bli alla celler i kroppen. Därför forskas det så mycket på hur man kan utnyttja just det där för att skapa cellterapier, alltså en typ av sjukdomsbehandling som består av celler med specifik funktion. För att en cellterapi ska kunna ges till så många människor som möjligt som behöver den, måste man matcha vissa gener för att minska risken för avstötning. Vi använde oss av den molekylära gensaxen CRISPR/Cas9 för att slå ut funktionen av några gener som är inblandade i avstötning. Resultatet blev ”universella” stamceller. Dessa kan sedan användas för att tillverka celler med specifika egenskaper, som i teorin inte ska ge upphov till en stark immunreaktion efter transplantation. Vad som hände när vi testade dessa celler tillsammans med olika immunceller kan vi diskutera under dialogen och även reflektera kring vad de resultaten innebär för framtida studier samt vilka risker som finns med den här typen av modifierade celler och teknikerna som använts för att skapa dem.

Stamceller kan också användas för att studera tidig utveckling genom att skapa modeller av vad som sker medan embryot utvecklas. Något som vi har valt att titta närmare på är det som kallas X-kromosominaktivering, vilket är en process där en av X-kromosomerna stängs av medan den andra förblir aktiv. Detta är en viktig del av embryonalutvecklingen. Vi försöker förstå vilka gener som är inblandade i den här processen genom att slå ut deras funktioner med hjälp av CRISPR/Cas9. Varför vill vi studera det här då? Jo, om vi förstår hur X-kromosominaktivering går till kan det i sin tur hjälpa oss att förstå varför vissa embryon inte utvecklas, hur vissa typer av cancer återaktiverat den inaktiva X-kromosomen och vad man bör tänka på när man skapar cellterapier från stamceller som har två X-kromosomer.

Kort om Nerges Winblad

Ålder: 33
Fritidsintressen:
Sy kläder, träna och laga mat!

Om besöket är på plats kan jag komma till:

Stockholmsområdet


Karolinska Institutet

Läs mer om min forskning


Nu är Nerges Winblads tider fullbokade

Här finns forskare med lediga tider: https://forskarfredag.se/hitta-en-forskare/

Lediga tider för Nerges Winblad

Inga tillgängliga tider


Läs de senaste nyheterna som rör ForskarFredag

ForskarFredag arrangeras
den 25-30
september 2023


ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

LÅNA EN FORSKARE TILL KLASSRUMMET I APRIL

Alla forskare med lediga tider

Vill du vara med på vår mejllista och få koll på allt som händer inom ForskarFredag?


Kontakt

ForskarFredag

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *