Mats Hansson

Forskar om hur generna styr växter

Växter i människans tjänst

✓ På plats

✓ Online

✓ Åk 4-6

✓ Åk 7-9

✓ Gymnasiet

✓ Organisation/
arbetsplats

✓ Svenska

✓ Engelska

✓ Biologi

✓ Biokemi

✓ Molekylärbiologi

Jag forskar om växter, särskilt sädesslaget korn. I min vardag jobbar jag mycket med gener, proteiner och mutanter. Jag försöker förstå hur klorofyll tillverkas, vilka gener som styr hur växten ska se ut och vilka gener som bestämmer när växten ska blomma.

Kort om Mats Hansson

Ålder: 57
Familj:
En fru, tre barn
Fritidsintressen:
Biologi, fågelskådning, körsång
Övrigt:
Gillar choklad

Praktisk information

Jag kan nog prata om det mesta som rör växter, gener och proteiner. Skulle jag komma till din klass, så vill jag diskutera upplägget så att det hamnar på rätt nivå. 2021 besökte jag en mellanstadieklass, två gymnasier och en folkhögskola.

Om fysiskt besök kan jag besöka:

Skåne och sydöstra Småland inklusive Öland.


Lunds universitet

Biologiska institutionen

Läs mer om min forskning


Bokningen öppnar den 15 augusti

Skriv gärna upp dig på ForskarFredags mejllista för att bli informerad när bokningen öppnar.

ForskarFredag 2022Vetenskapsfestivalen ForskarFredag skapar dialog mellan forskare och allmänhet. Delta och upptäck hur spännande forskning är. I år arrangeras ForskarFredag den 26/9- 1/10-2022 på ett 30-tal orter runt om i landet. Alltid kostnadsfritt!

ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

Medborgarforska för miljön

Kontakt

ForskarFredag

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.