Jerry Norlin

Varför upplever äldre ensamhet och vad kan vi göra åt det?

✓ På plats

✓ Åk 4-6

✓ Åk 7-9

✓ Gymnasiet

✓ Arbetsplats/
organisation

✓ Svenska

✓ Engelska

✓ Äldres ensamhet

✓ Vårdvetenskap

Jag är socionom men doktorerar inom ämnet Vårdvetenskap. Mitt stora intresse för forskning är att ta fram ny kunskap som kan hjälpa människor i svåra situationer. Mitt forskningsområde handlar om riskfaktorer och interventioner för att stödja äldre personer som upplever ensamhet.

Ensamhet är något som alla människor kan uppleva, vare sig man är 6 år eller 106 år. Det finns saker som kan stödja, men det är ännu inte helt klart vad som är bäst, framförallt eftersom alla människor är olika.
Ensamhet är ett smärtsamt psykologiskt tillstånd som ofta har ett starkt samband med depression.

Äldre personer löper ofta en större risk än yngre att uppleva ensamhet, ofta beroende på att många av deras vänner går bort, men även för att de kan ha sämre hälsa än yngre.
Varför upplever äldre ensamhet? Vad kan vi i samhället göra för att stödja så att färre äldre behöver uppleva ensamhet?

Kort om Jerry Norlin

Ålder: 32
Familj:
Sambo, dammråttor
Fritidsintressen:
Sjunga, spela gitarr, LEGO, vandra i naturen
Därför forskar jag:  Det är stimulerande och roligt att ta fram ny kunskap som kan hjälpa andra människor i svåra livssituationer.
Övrigt:
Har arbetat många år på fritids för förskoleklass – åk 3. Hade tyckt det vore mycket roligt att få besöka dessa årskurser.

Praktisk information

Jag tror att ämnet om ensamhet kan förklaras på många olika sätt för olika åldersgrupper. Om jag skulle få besöka en förskoleklass – åk 3 kan tillexempel mycket fokus ligga på vänskapsrelationer och känslan av att inte känna att man inte har så mycket kompisar som man vill ha.

Om besöket är på plats kan jag komma till

Falun


Högskolan Dalarna

Institutionen för hälsa och välfärd

Läs mer om min forskning


Bokningen har stängt för denna omgång

Anmäl dig till ForskarFredags mejllista om du vill ha information när det är dags för nästa låneperiod.


ForskarFredag arrangeras
den 25-30 september

Gratis aktiviteter runt om i Sverige och online


ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!


Läs de senaste nyheterna som rör ForskarFredagVill du vara med på vår mejllista och få koll på allt som händer inom ForskarFredag?


Kontakt

ForskarFredag

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *