Helena Dahlberg

Rör kroppen! Lärandet i drama

✓ På plats

✓ Åk 4-6

✓ Åk 7-9

✓ Svenska

✓ Engelska

✓ Vårdvetenskap

✓ Dramapedagogik

Då jag kommer till er kommer ni att få använda er egen fantasi – att röra er själva! Vi kommer att undersöka hur vi gör tillsammans i denna situation, att till exempel röra oss i en cirkel, eller att ligga ner på golvet och känna varandras händer och fötter.

Vi kommer också fundera vidare kring vad ni kommer att använda detta till i skolan i hur ni kan använda till exempel matematikens gånger-tabell, eller hur man berättar en historia i svenskan. Jag kommer också att presentera mitt eget jobb som lärare, och min egen forskning kring hur eleverna lär sig.

Kort om Helena Dahlberg

Ålder: 44
Fritidsintressen:
Röra mig!

Jag gör bara på plats-besök och kan komma till

Göteborg, Borås


Göteborgs universitet

Vårdvetenskap och hälsa

Läs mer om min forskning


Bokningen öppnar den 13 augusti

Då kommer lediga tider att synas här och det går att skicka en förfrågan. Anmäl dig till ForskarFredags mejllista om du vill ha en påminnelse när bokningen öppnar.


Hjälp forskare att tolka budskapen i skolmiljön
Årets massexperiment!


ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

LÅNA EN FORSKARE

Kostnadsfria besök i hela landet
i samband med ForskarFredag-veckan


Läs de senaste nyheterna som rör ForskarFredagVill du vara med på vår mejllista och få koll på allt som händer inom ForskarFredag?


Kontakt

ForskarFredag

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *