Ewa Carlsson Lalloo

forskar om hur det är att leva med hiv

Foto: Ida Danell, Högskolan i Borås

Olika aspekter av att leva med hiv i Sverige

✓ På plats

✓ Online

✓ Åk 7-9

✓ Gymnasiet

✓ Svenska

✓ Engelska

✓ Vård

✓ Hälsa

Ändå sedan jag var liten har jag velat vara med och göra världen till en bra plats för så många som möjligt. Efter några års resande blev jag sjuksköterska och jag arbetade under flera år med människor som har hiv i Borås. Där väcktes också frågan: Hur påverkas sexualitet och barnafödande hos kvinnor som lever med hiv? Det var så jag började forska om detta ämne.

Idag är jag med i olika forskningsprojekt på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. Det handlar om personer som lever med hiv i Sverige, vad gäller deras livskvalitet, vård och behandling. Jag forskar också i ett projekt som syftar till att undersöka hur vården kan göra patienterna mer delaktiga i sin vård och behandling. Ett annat spännande projekt är ett projekt i Kongo där jag är med och ska starta en barnmorskeutbildning med fokus på vård av personer som har utsatts för sexuellt våld.

Det som sammanfogar min forskning är en övertygelse om vikten av att arbeta med ett inkluderande förhållningssätt och mänskliga rättigheter. Det gäller för mig som människa, lärare och forskare.

Kort om Ewa Carlsson Lalloo

Ålder: 46
Familj:
 Partner och två barn
Fritidsintressen:
Fika och resa

Om besöket är på plats kan jag komma till:

Borås och Göteborg, jag har endast möjlighet föreläsa vid två tillfällen


Högskolan i Borås

Institutionen för vårdvetenskap

Läs mer om min forskning


Lediga tider för Ewa Carlsson Lalloo

Inga tillgängliga tider

ForskarFredag arrangeras
den 25-30
september 2023


Läs de senaste nyheterna som rör ForskarFredag


ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

LÅNA EN FORSKARE TILL KLASSRUMMET I APRIL

Bokningen öppnar den 13 mars

Vill du vara med på vår mejllista och få koll på allt som händer inom ForskarFredag?


Kontakt

ForskarFredag

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *