Elisa Tattersall Wallin

forskar om ljudböcker

Ljudböcker och nya läspraktiker

✓ På plats

✓ Online

✓ Åk 4-6

✓ Åk 7-9

✓ Gymnasiet

✓ Svenska

✓ Engelska

✓ Biblioteks- och informationsvetenskap

✓ Läsning

Du har kanske märkt av ljudboksboomen de senaste åren? Kanske brukar du se personer som sitter med hörlurar på bussen och ser ut som att de befinner sig någon annanstans i tanken? Eller har du tänkt på all reklam från de olika prenumerationstjänsterna som marknadsför sina ljudboksbibliotek och olika abonnemang?

Ljudboken har funnits i olika format i över 100 år, men de senaste åren har de inspelade böckerna ökat i popularitet på ett helt annat sätt. När saker utvecklas i samhället, som när ny teknik utvecklas, så förändras ofta också hur människor gör saker.

Jag heter Elisa Tattersall Wallin och är fil.Dr. i biblioteks- och informationsvetenskap och verksam vid Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås. Jag disputerade i mars 2022 med en avhandling om just ljudböcker och nya läspraktiker, med ett särskilt fokus på unga i gymnasieåldern och deras ljudboksanvändning.

Utifrån min avhandling kommer jag berätta om nya läspraktiker som uppstår när ljudböcker används via prenumerationstjänsters appar, vilken roll ljudboken har i gymnasieungdomars vardagsrutiner samt ge förslag på hur vi kan förstå och prata om olika sorters läsning med ett inkluderande perspektiv.

Dessutom kommer jag berätta lite allmänt om samhällsvetenskaplig forskning och hur den går till, samt hur den här typen av forskning (och forskare) kanske skiljer sig från bilden många har av den stereotypa naturvetenskapliga forskningen. Jag kommer berätta varför jag tycker det är så spännande att forska samt hur jag blev forskare.

Kort om Elisa Tattersall Wallin

Ålder: 32

Praktisk information

Endast besök i centrala Borås

Om besöket är på plats kan jag komma till:

Borås


Högskolan i Borås

 Bibliotekshögskolan

Läs mer om min forskning

Tider kommer inom kort


Lediga tider för Elisa Tattersall Wallin

Inga tillgängliga tider

ForskarFredag arrangeras
den 25-30
september 2023


Läs de senaste nyheterna som rör ForskarFredag


ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

LÅNA EN FORSKARE TILL KLASSRUMMET I APRIL

Bokningen öppnar den 13 mars

Vill du vara med på vår mejllista och få koll på allt som händer inom ForskarFredag?


Kontakt

ForskarFredag

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *