Agnes Löfgren

Hur använder man språk och kropp för att skapa en operaföreställning?

✓ På plats

✓ Online

✓ Åk F-3

✓ Åk 4-6

✓ Åk 7-9

✓ Gymnasiet

✓ Svenska

✓ Engelska

✓ Språkvetenskap

Jag forskar om hur språk samverkar med andra meningsskapande resurser såsom kropp, objekt och materiell omgivning i interaktion, och var gränsen mellan det som betraktas som språk och det som inte betraktas som språk går.

I min avhandling undersöker jag hur en operaensemble tillsammans skapar en operaföreställning. Jag är särskilt intresserad av när de säger saker som är att betrakta som ”ofullständiga” ur ett språkligt perspektiv, till exempel: ”Jag skulle vilja att du gjorde en” där det ju saknas vad personen i vill att den andra personen gör (meningens objekt i språkvetenskapliga termer). Men forskning inom mitt fält visar att sådana yttranden är långt ifrån ofullständiga eftersom att de kan avsluta med så kallade gestaltningar (bland annat). Istället för att säga ”långsam sorti” så visar personen hur en sådan långsam sorti ser ut, och man behöver inte alls säga det.

Operarepetitionerna är fulla av sådana gestaltningar och jag tittar på dem ur en mängd synvinklar, till exempel:
– När kan man gestalta något och när måste man säga det med språk?
– Hur påbörjar man en gestaltning och hur avslutar man den?
– Hur förstår de andra deltagarna i repetitionerna att man gestaltar något?
– Var går gränsen mellan att gestalta och beskriva något?

Min forskning är kvalitativ och jag använder mig av videoinspelningar för att analysera hur människor interagerar med varandra, millisekund för millisekund.

Under ForskarFredag kan jag presentera mitt forskningsfält i stort och hur man inom det ser på språket som något som vi gör med varandra i interaktion för att sedan prata lite mer specifikt om mina fynd gällande operarepetitioner. Jag pratar även gärna om livet som forskare i stort och hur jag får forskningen att gå ihop med övriga livet.

Kort om Agnes Löfgren

Ålder: 33
Fritidsintressen:
Trädgård och odling, dans och sång.

Om besöket är på plats kan jag komma till:

Region Stockholm


Linköpings universitet

Institutionen för kultur och samhälle

Läs mer om min forskning


Lediga tider för Agnes Löfgren

Inga tillgängliga tider

ForskarFredag arrangeras
den 25-30
september 2023


Läs de senaste nyheterna som rör ForskarFredag


ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

LÅNA EN FORSKARE TILL KLASSRUMMET I APRIL

Bokningen öppnar den 13 mars

Vill du vara med på vår mejllista och få koll på allt som händer inom ForskarFredag?


Kontakt

ForskarFredag

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *