Kategori: Låna en forskare

Forskare som kommer att gå att låna 23-26 september 2024.

Josefin Devine

Vad betyder ett namn egentligen? Läs merHenrik Pedersen

Utan kemi, inga datorer eller mobiler Läs merThérese Janzén

Fästingar i stadsnära naturområden Läs merAudrey Schillings

Astronomy, planets and the universe – what do you want to know? Läs merAnders Telenius

Utforska biologisk mångfald med hjälp av öppna data Läs merJenny Lindblad

Varför tar det sån tid för städer att ställa om till att bli mer hållbara? Läs merSina Seipel

Färga kläder utan vatten - går det? Läs merPaul Horton

Utanförskap och mobbning i skolan Läs merDorota Religa

Teknologi vid minnestester Läs merAustin Irish

Using X-ray to study materials developed to revolutionize computers Läs merDaniel Ekwall

En global värld i snabb förändring Läs merKatharina Keuenhof

Stress inom cellerna Läs merKontakt

ForskarFredag

[email protected]