Vetenskapscafé – Säkra steg med digital teknik

Fallolyckor bland äldre personer är ett växande samhällsproblem, men kan förebyggas med rätt träning. Välkommen till ett samtal med Marlene Sandlund, fysioterapeut och systemvetare vid Umeå Universitet på ForskarFredag 28 september.

Fallolyckor bland äldre personer är ett växande samhällsproblem. En betydande andel av dessa fall kan undvikas genom träning av balans och styrka men få får hjälp att komma igång med denna typ av träning. Vid Umeå universitet bedrivs ett projekt där en app ”Säkra steg” för telefon eller surfplatta utvecklats för att motivera till och ge vägledning i träning av balans- och benstyrka.

Utvecklingen har skett i samarbete med äldre personer över 70 år, så att programmet ska vara anpassat för målgruppen och lätt att använda. I appens övningsbank skapar användaren sitt program med lagom utmanande övningar. Programmet omfattar även stöd för beteendeförändring genom planering samt återkoppling och uppmuntran från en virtuell fysioterapeut. Äldre användare har ställt sig positiva till programmet, tycker det är enkelt att använda.

Forskargruppen planerar nu en nationell studie för att utvärdera programmet där äldre personer över 70 år är välkomna att delta. I sin forskning om e-hälsa, fallprevention och träning involverar Marlene Sandlund äldre personer för att utveckla digitala stöd anpassade för målgruppen.

Efter föreläsningen som tar ca 40 minuter finns det möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter.

Dag:

Fredagen den 28 september 2018

Tid:

Kl. 13.30

Plats:

Cafe UH,  Lasarettsgatan 9A, 891 33 Örnsköldsvik

Mer information:

Jenny Johansson, [email protected]0660-140 84

http://cafeuh.se/


 

Arrangör:

Örnsköldsviks kommun i samarbete med Café UH EFS Ungdomshem


Lägg till en kommentar