Vattenhallen Science CenterVattenhallen är en lustfylld interaktiv mötesplats för allmänheten, skolan, universitetet och näringslivet.

Här erbjuds finurliga aktiviteter av alla de slag i lokalerna med utställningar om aktuell teknikutveckling och vetenskaplig forskning. Här får besökarna möjlighet att skjuta protoner, kittla elektroner, kela med bakterier, vila i synapser och ta febern på jordklotet.

Vattenhallen Science Center är organiserad under LTH i samarbete med Naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet.

Vi är med i ForskarFredag för att…

…Visa att forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb. I mötet mellan forskarna och besökarna kittlas glädjen för och nyfikenheten på vetenskap.

Kontakt:

Stefan Zamudio, Vattenhallen science center
[email protected]
0709-207949

www.vattenhallen.lth.se


ForskarFredag 2022Vetenskapsfestivalen ForskarFredag skapar dialog mellan forskare och allmänhet. Delta och upptäck hur spännande forskning är. I år arrangeras ForskarFredag den 26/9- 1/10-2022 på ett 30-tal orter runt om i landet. Alltid kostnadsfritt!

ForskarFredags motto

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

Medborgarforska för miljön


Kontakt