Vård i livets slutskede och Liverpool Care Pathway

Sofia Andersson, postdoktor vid Palliativt centrum, berättar om sin forskning och karriärväg. Klicka påb bilden för att spela filmen!

Omvårdnad är ett viktigt och intressant område för forskning och insatser. Lyssna till Sofia Andersson, postdoktor vid Palliativt centrum, som berättar om sin väg och sitt arbete.

Sofia Andersson är postdoktor vid Palliativt centrum. Hon arbetade tidigare som sjuksköterska med vidareutbildning till distriktssköterska. 2018 disputerade Sofia Andersson med en avhandling inom vårdvetenskap och palliativ vård. Nyligen avslutade hon forskningsprojektet “Implementering av Liverpool Care Pathway (LCP) på äldreboenden”. I dagsläget undervisar Sofia både på grundnivå och på avancerad nivå inom omvårdnad.

Mer information:

Läs mer på Campus Skellefteås hemsida.


Kontaktperson:

Torunn Törnblom
[email protected]
0708602625

Arrangör:

Campus Skellefteå i samarbete med Umeå universitet.


Lägg till en kommentar