Välkommen till Science Café i Vattenhallen!

I Vattenhallen får besökarna ta del av olika forskningsområden från Lunds universitet under avkopplande former. Genom populärvetenskapliga presentationer ger forskarna en spännande och lättsam beskrivning av sin forskning och i samband med detta ges utrymme för besökarnas frågor och funderingar kring forskning.

Ta med egen fika eller köp en enklare fika på Vattenhallen.

Genom ForskarFredag vill vi öka intresset för högre utbildning och forskning, samt väcka nyfikenhet för forskning och vetenskap genom ökad förståelse för hur forskarna arbetar.

Dag och tid:

Lördagen den 28 september 2019 kl. 13-14 & 15-16

Plats:

Vattenhallen Science Center, John Ericssons väg 1, 221 00 Lund

Mer information:

Inbjudan till Science Café i Vattenhallen (pdf)

Stefan Zamudio
E-post: [email protected]
Telefonnummer: 0709-207949


Arrangör:

Vattenhallen Science Center


Lägg till en kommentar